יום חמישי, 6 בדצמבר 2018

בין חושך לאור Darkness and Light

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בתלמוד (עבודה זרה דף ח, עמ' א) מובאת אגדה בה מסופר שכאשר אדם הראשון שם לב שהימים הולכים ומתקצרים, הוא נבהל וחשש שהעולם הולך ליהרס בגללו. כאשר הבין שאחרי היום הקצר והחשוך ביותר, מתארכים הימים והכל מחזורי, הוא נרגע. דומני שאגדה זו "מתכתבת" עם המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בעניין הדלקת הנרות בחנוכה; כידוע,  לשיטת בית שמאי מתחילים בשמונה נרות ומסיימים בנר אחר, ולשיטת בית הלל - כפי שאנו נוהגים - מתחילים בנר אחד ומוסיפים נר בכל יום. האם הנס "פוחת והולך" (בית שמאי), או "מוסיף והולך" (בית הלל)?
דומני שבכל מצב או תקופה בהם יש תחושה של התגברות החושך, קיימת האפשרות לחשוש מחושך מוחלט ומהרס טוטאלי בלתי הפיך, אך דברי האגדה ובית הלל מלמדים אותנו שיש מחזוריות בין אור לחושך, אך אולי מלמד אותנו "בית שמאי" שאין לבלבל בין אופוריה שאננה לתקווה ושהאחריות על האור מוטלת עלינו.
שבת וחנוכה וחודש של אור, שלום ותקווה לכולנו
פנחס, ציפי ומשפחתם
Http://pinchaspeace.blogspot.com 

צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר
 https://www.youtube.com/watch?v=Utvab1fXFgw
-- 
Dear Family and Friends,
According to Shammai, we should light the Hanukkah candles in decreasing order, starting with 8 candles the first night and 1 candle the last evening (today).
We follow Hillel's approach and are adding every day one candle, which increases gradually the amount of light.
Maybe this teaches us that when the cycle of life has light and shadow, you can be anxious, when there is a lot of "light" that things will have to get worse, but you can also believe that when you reach the maximal darkness, inevitably there will be more and more light.
Shabbat Shalom, Hanukah Sameach.
Pinchas, Tzippie, and  Family
Http://pinchaspeace.blogspot.com 

צריך שכל איש ידע ויבין שבתוך תוכו דולק נר
 https://www.youtube.com/watch?v=Utvab1fXFgw

אין תגובות: