יום שישי, 28 בדצמבר 2018

חירות אידיווידואלית וחירות קולקטיבית One Book, 2 names

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, מתחילים לקרוא בבתי הכנסת בספר חדש ; במקור העברי הוא נקרא לרוב ספר "שמות", בתלמוד (מסכת סוטה דף לו, עמ' ב), שם הספר הוא: החומש השני; הרמב"ן מכנה אותו "ספר הגאולה" ובתרגומים הלועזיים הוא נקרא EXODUS, המנכיח את יציאת מצרים כאירוע מרכזי ומכונן, ואולי דווקא השם בו הוא מכונה ע"י הרמב"ן תואם את הרעיון הזה.
לא נתייחס כאן לכל ההיבטים והשמות, אך נראה לי שבדומה לכל כותרת, שם הספר נותן לו הקשר ובוחר עבורנו את המשקפיים דרכם נקרא אותו.
שם בו מכונה הספר ע"י הרמב"ן ובתרגום מתייחס לגאולה (גאולת מצרים וגאולה בכלל, בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים") רואה אולי באירוע מכונן של שחרור מעבדות לחירות הצעה לקריאה לאומית קולקטיבית.
לעומת זאת, השם המקובל "שמות", הקשור למילים הראשונות : ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים את יעקב...בו מוזכרים השמות של בני יעקב, מזכיר לנו שלכל איש יש שם, והשם כזהות הוא ביטוי לקיום ולחירות; לעתים, ל"עבדים", לאנשים שאינם בני חורין, אין שם; הם מוזכרים כקולקטיב, או ע"י מספר סידורי.
ואלי בא הדבר ללמדנו שהחירות האישית כביטוי לכבוד האדם, או בשפה דתית כ"צלם אלהים" היא תנאי לחירות וקולטיבית, ואף לעתים חשובה ממנה;לעתים ניתן לשעבד את הגוף, אך לא את הרוח.
דברים אלו נכתבים לזכר הורי, שנפטרו בחודש טבת; לאבי ז"ל, נתן לייזר, ב ב'בטבת לפני 45 שנים, היה "מספר" על זרועו בשנות השואה; אמי ז"ל, מרים לייזר, שנפטרה בכ"א בטבת לפני 23 שנים, הסתתרה יחד עם אחותי תבל"א עם שם בדוי. שניהם ב"ה זכו לחזור לזהותם האישית החופשית אחרי השואה.
שבת של שלום ושל חירות לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
ניגונים (לזכר הוריי)
https://www.youtube.com/watch?v=BT384zmJOSo
Dear Family and Friends,
Tomorrow, we start reading the Book Of Shemoth. ("Names")
The translations use the name "Exodus" for this Second Book of the Torah.
It seems to me that the 2 different names emphasize 2 different aspects of Freedom and Liberation; Exodus refers to the Collective Liberation for Slavery in Egypt, while maybe "Shemoth"- "Names" reminds us that Free People have names, while people are not free, have no individual names or are "identified" by numbers.
Maybe Indivdual Freedom is a precondition for Collective Freedom and may even be more important.
In memory of my Parents, who both passed away during the month of Teveth; My Father, Natan Leiser of Blessed Memory, had a "number" on his arm during the Shoah; My late Mother, of Blessed Memory, was hidden under a different identity during those years, together with my sister, to whom I whish many more happy years. Fortunately, they both recovered their original free identity after the Shoah
We wish you all a peaceful Shabbat of Freedom
http://pinchaspeace.blogspot.com
ניגונים (לזכר הוריי)
https://www.youtube.com/watch?v=BT384zmJOSo
PINCHASPEACE.BLOGSPOT.COM

אין תגובות: