יום שישי, 27 באפריל 2012

קדושה כקטגוריה אתית


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
אחת ממצוות הכלולות בציווי הכללי "קדושים תהיו" הוא "ואהבת לרעך כמוך". רבי עקיבא הגדיר מצווה זו כ"כלל גדול בתורה". מיהו "רֵע"? לדברי הפרשן האיטלקי ר' יצחק שמואל רג'יו (צפון איטליה – מאה 19) מדובר בכל אדם שהוא  "נברא בצלם" – שהוא  "כמוך". האם משמעות הדבר היא שקדושה =טרנצנדנטיות היא קטגוריה אתית והכלל הגדול בתורה הוא טיפוח אהבת האדם, שהיא "קדושה" בגובה העיניים?
שבת שלום לכולכם


Dear Family and Friends,
One of the well known commandments of "Sanctity" is: "Veahavta lere'acha kamocha"; the usually  known translations is: "You shall love thy neighbor as yourself". This is questionable, since:
1.       Re'a is not neighbor; it's more like "friend" or "colleague"
2.       To love somebody else the way you love yourself seems to be very hard, if not impossible.
Therefore, most likely it should be translated "you'll love your "neighbor" who is "kamocha", equal or similar to you". This of course also raises the question about the ability to love others if you don't love yourself and also who should be considered "similar" or "equal" to you.
Shabbat Shalom to all,


יום שישי, 20 באפריל 2012

טומאה כניכור

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מהו ההקשר בו נקרא מחר את פרשת "תזריע-מצורע" העוסקת בענייני טומאה וטהרה, או במילים אחרות במרחק מהקודש, ובמרחק מה"מחנה" של בני אדם? מצד אחד, השתחררנו מטומאת העבדות, כי העבדות היא ללא ספק מצב המרחיק אותנו מ"הקודש", מעצמנו, ומיכולתנו להתעלות, גם התייחסנו אתמול לשיא הטומאה והניכור בדורנו, השואה ומאידך, נחגוג בשבוע הבא את עצמאותנו, שגם גבתה מחיר כבד בחיי אדם. ואולי, אם מתבוננים באירועי השבוע, נראה מצד אחד לא מעט גילויים של טומאה, של ניכור, של ריחוק המגיעים לכותרות העתונים, אך עצם הביקורת ושאט הנפש מתופעות אלו וגילויי אחווה, קרבה וסולידריות הקיימים מזינים את האמונה והתקווה לחברה ישראלית יפה יותר וצודקת יותר.

שבת שלום, חודש טוב וחג עצמאות שמח לכולכם,Dear Family and Friends,

In some countries, like India, humans, animals, vehicles and everything you could imagine share the same space, and on the other hand differences and gaps between people and social classes are so salient, and the notions of purity, sanctity and impurity have a very strong meaning, This invites us to reflect on the parts of this Shabbat's Torah reading where some of these concepts appear in a different context; temporary impurity and "exclusion" is considered a result of inappropriate social behavior, causing alienation and hatred between people; but, the possibility of renewal and purification reflects the reversibility of processes and the hope for a better society.

Shabbat Shalom, Hodesh Tov and Hag Atzmaut Sameach to all,


יום שלישי, 3 באפריל 2012

השינוי, השאלה והחירות

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

הרמב"ם, במשנה תורה, כותב: "וצריך לעשות שינוי בלילה הזה (ליל סדר), כדי שישאלו התינוקות"...."היה לבדו,שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה".

כלומר, בלילה הזה, בו אנו חוגגים את יציאתנו מעבדות לחירות, יש צורך לעשות שינוי ולשאול. האם משמעות הדבר היא שהשינוי הוא תנאי לחופש, ושרק בן חורין מרשה לעצמו לשאול? ובנוסף: האם עלינו להתחבר ל"תינוק=לילד" שבתוכנו כדי שנעיז לשנות ולשאול שאלות?

שיהיה לכולנו חג פסח שמח, משחרר ומשמעותי.


Dear Family and Friends,

Rambam (Maimonides) writes that we should arouse questions from the children by introducing changes during the Seder. In addition, he wrote that if one is alone, he still has to ask "what's different tonight".

Maybe this means that when we celebrate our liberation from slavery, CHANGES and QUESTIONS are needed.

Does that mean that Change is a condition for Freedom and that only Free people allow themselves to QUESTION? Or, even more, do we have to be in touch with the child within ourselves in order to change, to feel free and to ask questions?

We wish you a Happy and Meaningful Pessach