יום שישי, 27 באפריל 2012

קדושה כקטגוריה אתית


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
אחת ממצוות הכלולות בציווי הכללי "קדושים תהיו" הוא "ואהבת לרעך כמוך". רבי עקיבא הגדיר מצווה זו כ"כלל גדול בתורה". מיהו "רֵע"? לדברי הפרשן האיטלקי ר' יצחק שמואל רג'יו (צפון איטליה – מאה 19) מדובר בכל אדם שהוא  "נברא בצלם" – שהוא  "כמוך". האם משמעות הדבר היא שקדושה =טרנצנדנטיות היא קטגוריה אתית והכלל הגדול בתורה הוא טיפוח אהבת האדם, שהיא "קדושה" בגובה העיניים?
שבת שלום לכולכם


Dear Family and Friends,
One of the well known commandments of "Sanctity" is: "Veahavta lere'acha kamocha"; the usually  known translations is: "You shall love thy neighbor as yourself". This is questionable, since:
1.       Re'a is not neighbor; it's more like "friend" or "colleague"
2.       To love somebody else the way you love yourself seems to be very hard, if not impossible.
Therefore, most likely it should be translated "you'll love your "neighbor" who is "kamocha", equal or similar to you". This of course also raises the question about the ability to love others if you don't love yourself and also who should be considered "similar" or "equal" to you.
Shabbat Shalom to all,


אין תגובות: