יום שישי, 4 במאי 2012

ספירה וסיפור


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"לספור" זה שם הסיפור; כלומר סיפור השחרור הוא תהליך וקשור ב"ספירה"; אולי כאשר אנחנו "סופרים", אנחנו גם מספרים לעצמנו סיפור של תקווה ומפתחים תודעה בוגרת המאפשרת לנו, למרות רגעים של שפל, לראות את התהליך כמחזורי הנע בכיוון חיובי.
שבת שלום לכולכם
Dear Family and Friends,
Counting the days between Pessach and Shavuot, the Omer, reflects the fact that , alike nature, liberation is a process, and sometimes, there are, at all levels, ups and downs, but as long as, even though cyclic, the direction is upwards and in a positive direction, that process reflects growth. Counting the days gives us the opportunity of acknowledging that process in a more responsible and conscious way.
Shabbat Shalom to all

אין תגובות: