יום שישי, 27 בפברואר 2015

הסתרה כמרחב - The Hiding G-d and Moshe

--לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר, נקרא את פרשת תצווה, . הדבר המפתיע הוא שבפרשה זו, שמו של משה רבנו, הגיבור של כל 4 חומשי התורה, אינו מופיע. כמו-כן, בסוף ספר דברים, מספרת לנו התורה שגם מקום קבורתו של משה רבנו אינו ידוע. במקביל, אנחנו קוראים מחר את פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק". האם מלמדת אותנו התורה מה עלינו לזכור ולשם מה? כמו-כן, נקרא בפורים את מגילת אסתר, בו שמו של אלהיםאינו מוזכר; האם, אולי, התורה רוצה ללמד  אותנו לא להיות תלויים במנהיג כריזמטי ולקבל אחריות אישית עלהחלטותינו ומעשינו? ומאידך לזכור שיש רוע בעולם ושעלינו לא להתפתות ל"עמלקיות", דהיינו לניצול חלשים מאיתנו?
שבת שלום ופורים שמח
פנחס, ציפי ומשפחתם


 


Dear Family and Friends,
In the Torah section we'll read tomorrow, Moshe's name doesn't appear; in the Book of Esther, which we'll read on Purim, G-d's name doesn't appear.
Maybe this teaches us that  what happens "behind the scenes" is much more meaningful than what we see; our visual perception may lead to superficial conclusions. Reality has more than one layer. This may explain the unpredictable or the mysterious.
Shabbat Shalom- Purim Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and family

יום שישי, 20 בפברואר 2015

ניגודים - Building a Sanctuary

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
איך לומר זאת? החיים מורכבים. השלג היפה, הלבן והנקי (עדיין) כאן בירושלים, לעומת דברים לא כ"כ נקיים, לבנים ויפים (ואני משתדל לשמור על שפה נקיה...) בבית ראש הממשלה, במשטרה, ובתעמולת הבחירות ברשת מהווים המחשה של אותה מורכבות ומה אם כן נותר לעשות? אולי להתבונן בפרשת תרומה שנקרא מחר, בה אנו מצווים לבנות "משכן" בתוכנו, כלומר מקום בו יש אפשרות להתחבר לכל מה שמעבר למיידי, לשחור, למכוער, אך יש לזכור שאי אפשר לנתק את בניית ה"משכן" מבנייתה של חברה מתוקנת, דהיינו מפרשת משפטים, בה אני מצווים על כינונה של חברה צודקת וחומלת.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.comDear Family and Friends,
.
Tomorrow, we'll read about the "Mishkan", the temporary and "portable" Sanctuary the Israelites built during their journey in the Desert. Some commentators interpret the Commandment "And they shall make me a Temple- so that I may dwell among them." as an universal imperative, not related to history or geography.
So, how is each of us supposed to build a "Sanctuary" and where?
Maybe this teaches us that we have to open ourselves to "transcendence within immanence", which means also to be receptive to the beauty of nature, to the tears smiles, handshakes of every human being, since all human beings were created in G-d's image.  
Shabbat Shalom
Pinchas, Tzippie, and Family
Shabbat Shalom from the Leiser family

יום שישי, 13 בפברואר 2015

עבודה זרה והיחס לגר -Idolatry and Humanh Rights

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
הסמיכות בין האיסור לעבוד עבודה זרה(כב, יט) לבין  לבין המצווה לשמור על זכויותיו וכבודו של הגר (הזר) (כב, כ), 'כי גרים היינו בארץ מצרים', מלמדת אותנו שעלינו לאמץ עמדה מוסרית כאשר אנחנו מתבוננים בסיפור הלאומי שלנו: נרקיסיזם אתנוצנטרי המוביל לדיכוי ולהשפלה של הזר ידוע ומוכר ונפוץ, ואולי היא גם צורה של עבודה זרה, המשקפת חולשה אנושית מובנת, אך מגונה.
שבת שלום לכולנו
 פנחס,  ציפי ומשפחתםDear Family and Friends,
The proximity between the interdiction of worshipping idols and the obligation of defending the rights of the stranger, since "we were strangers in Egypt", probably teaches us to adopt a moral attitude when we deal with our historical memories; ethnocentric narcissism, leading to oppression of the stranger  is probably a very well known and popular form of idolatry and reflects an understandable   but deplorable human weakness.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and  Family
Leiser family

יום שישי, 6 בפברואר 2015

What did Yitro "hear"? אין מלחמות קודש

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בפרשת יתרו שנקרא מחר יש מעין תמצית של התורה; עשרת הדברות מכילות את הערכים העיקריים מהם נגזרות המצוות והנורמוות הראויות. בסיומה של הפרשה מופיע הפסוק (שמות כ, כב): (כב) "וְאִם מִזְבַּח אֲבָנִים תַּעֲשֶׂה לִּי לֹא תִבְנֶה אֶתְהֶן גָּזִית, כִּי חַרְבְּךָ הֵנַפְתָּ עָלֶיהָ וַתְּחַלֲלֶהָ". יש קשר בין ה"שמיעה" של יתרו בתחילת הפרשה, כאשר יתרו מבין שהכוח העמלקי אינו יכול לנצח את הרוח ומצטרף - לפחות זמנית - למסע של בני ישראל ובין ההנגדה בין חרב למזבח. מעצם טבעו, החרב נועד לקצר חייו של אדם והמזבח נועד לכפר, כלומר לאפשר לאדם אפשרות של התבוננות ותיקון, של הקשבה לעצמו ולאחרים. 
ואולי בא הדבר ללמדנו שאין דבר פחות דתי ממלחמות הנעשות בשם הדת הפוגעות בנכונותם של בני אדם להקשיב אחד לשני.
שבת שלום והרבה טוב
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 


Dear Family and  Friends,
Our Sages consider Yitro, Moshe's father in law, as a proselyte and discuss what made him join Moshe and the Jewish people; was it the splitting of the Red Sea, the war with Amalek, or the giving of the Torah?
Maybe this actually raises the question about  what could attract people and motivate them  to change their routine and their life; miraculous events, the victory over the Evil or spiritual search leading to some kind of Revelation; on the other side, what is our identity today that could be attractive for people in search for Truth?
Are we agents of Intellectual, Moral and Spiritual Search? Are we fighting the Evil (outside and inside?), are we experiencing spectacular miracles?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie, and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com 


Shabbat Shalom from the Leiser family