יום שישי, 13 בפברואר 2015

עבודה זרה והיחס לגר -Idolatry and Humanh Rights

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
הסמיכות בין האיסור לעבוד עבודה זרה(כב, יט) לבין  לבין המצווה לשמור על זכויותיו וכבודו של הגר (הזר) (כב, כ), 'כי גרים היינו בארץ מצרים', מלמדת אותנו שעלינו לאמץ עמדה מוסרית כאשר אנחנו מתבוננים בסיפור הלאומי שלנו: נרקיסיזם אתנוצנטרי המוביל לדיכוי ולהשפלה של הזר ידוע ומוכר ונפוץ, ואולי היא גם צורה של עבודה זרה, המשקפת חולשה אנושית מובנת, אך מגונה.
שבת שלום לכולנו
 פנחס,  ציפי ומשפחתםDear Family and Friends,
The proximity between the interdiction of worshipping idols and the obligation of defending the rights of the stranger, since "we were strangers in Egypt", probably teaches us to adopt a moral attitude when we deal with our historical memories; ethnocentric narcissism, leading to oppression of the stranger  is probably a very well known and popular form of idolatry and reflects an understandable   but deplorable human weakness.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and  Family
Leiser family

אין תגובות: