יום שישי, 18 בינואר 2019

שירה כפרספקטיבה של תקווה ואור Poetry as Eternity

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"שירת הים" המופיעה בפרשה שנקרא מחר מתחילה במילים "אז ישיר"; מילים אלו איפשרו לחז"ל לפרשן כנבואה לעתיד ולראות בהן רמז ל"תחיית המתים". במדרש התנאים ספרי על ספר דברים יש משפט על שירה, האהוב עליי במיוחד:
"גדולה שירה שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה לעולם הבא"
בשבוע שעבר קראנו על "מכת החושך" ותיארנו אותו כעיוורון, כחושך פנימי ואף כעיוורון מוסרי; כל מי שהיה חשוף רק לכותרות העתונים ולעיקרי החדשות אינו יכול שלא להבחין בעיוורון המוסרי וב"מכת החושך" המאפילה על לא מעט אור, אך השירה מאפשרת הסתכלות שהיא מעבר ל"כאן ועכשיו", היא מאפשרת פרספקטיבה, תקווה, צמיחה והתחדשות
שבת של שירה, תקווה והתחדשות לכולכם.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
שירת העשבים ( נעמי שמר - ביצוע: אתי אנקרי)
https://www.youtube.com/watch?v=sFfgH0oJdwE
Dear Family and Friends,
Tomorrow, we'll read about the Crossing of the Red Sea. The Midrash tells us that the Angels wanted to 'Sing" and Praise G-d, who reacted by saying:" My handiwork is drowning and you want to sing?!" Another Midrash describes Song, Poetry and Praise as being untemporal. Maybe this teaches us that "Praise", "Song" and "Poetry" should be "pure" and beyond "time, expressing Joy at being rescued does without gloating over the enemy's defeat" . The great poet, Wislawa Shimborska, left this world 7 years ago; her poetry, even when dealing with everyday issues, reached eternity. May her memory be blessed.
Shabbat Shalom to all and Shana Tova to the Trees.
Pinchas, Tzippie and Family
שירת העשבים ( נעמי שמר - ביצוע: אתי אנקרי)

יום חמישי, 10 בינואר 2019

החושך הוא פנימי - On Moral Internal Blindness

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
המכה התשיעית - אחת לפני האחרונה - המוזכרת בפרשה שנקרא בשבת (פרשת בא) היא מכת ה"חושך". חלק מהפרשנים (ביניהם רבי יצחק שמואל רג'יו - צפון איטליה במאה ה-19) כותבים שלא  היתה חשיכה בחוץ בימים אלו,באזורים בהם גרו המצרים, אלא "כי נתחדש עניין מה נגד עיניהם (של המצרים), שהפסיק בין האור ובין העין, עד שאפילו סמוכים זה לזה לא ראו איש את אחיו" (כך בלשונו של רג'יו).
את המילים האלו כותב רג'יו כפירוש למילים "לא ראו איש את אחיו".
דומני שלא קשה  היום לחשוב על עיוורון פנימי ומוסרי המונע מאנשים לראות "איש את אחיו", למרות שיש מספיק "אור" , ואולי בכלל יש מצבים בהם החושך והייאוש הפנימי חוסמים את התקווה.
שבת של' אור, של  שלום ושל תקווה לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
תפילות חדשות (חוה אלברשטיין)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bc

וכל מי שנמצא/ת בירושלים בשבת, מוזמן/ת בחום לשיעור/הרצאה של הרב פרופ' אברהם יצחק (ארט) גרין 
בקהילת ידידיה, רחוב שליפשיץ 12 (שכונת בקעה) בשעה 11
הנושא: שאלת הניאו-חסידות - איזו חסידות אפשר ליצור לדורות שלנו?

Dear Family and Friends
The ninth plague inflicted to the Egyptians, mentioned in the Torah Section we'll read on Shabbat is "Darkness"
Some commentators explain it as an extraordinary phenomenon obstructing the vision of the Egyptians, who were the oppressors to the point that there were unable to see each other.
Maybe this teaches us that sometimes, although there is light outside, internal moral blindness disables our vision of the other. It may also affect our ability to hope.
We wish you a Shabbat of Light, Hope and Peace
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
תפילות חדשות (חוה אלברשטיין)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bc
  

-- 
פשבן

יום חמישי, 3 בינואר 2019

על ענווה ומנהיגות Modesty and Leadership

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
משה רבנו מכנה עצמו "כבד פה וכבד לשון"; מהי משמעותן של אותן מילים? האם, כפי שנהוג לחשוב, הוא גימגם? האם השפה המצרית לא היתה שגורה בפיו? האם היה חסר ביטחון?
מכל מקום, אולי מלמד אותנו הדבר שאיכותו של מנהיג אינה תלויה ברטוריקה שלו ואולי חוסר שלמות וענווה עשויים לעודד צניעות ואינטרוספקציה. לצערנו, נפרדנו השבוע מהסופר עמוס עוז, שלא היסס, מתוך אהבת העם והארץ, לומר את אשר לבו, ללא מורא. כמו-כן, ולהבדיל, נכנסנו לאווירה של מערכת בחירות בה אין דיבור אמתי, אלא  הבטחות שווא, שתיקות טקטיות, ומאבקים אישיים מכוערים. האם מוגזם לצפות לקצת יותר  אמת, אומץ וענווה?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם
שלח נא את עמי

https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8Zw
ובהרחבה על הפרשה
 http://ozveshalom.org.il/blog/shabath/%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%98-%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-1083/

Dear Family and Friends,

There are different interpretations about the Moshe's speech problem; did he stutter? was it a problem of fluency in the Egyptian language? Did he feel insecure?
In any case, this may teach us that  the quality of a leader doesn't depend on his eloquence, and there are good chances that some imperfection may improve modesty and introspection.
Shabbat Shalom  to all
Pinchas, Tzippie and Family
 שלח נא את עמי
 https://www.youtube.com/watch?v=ZF_EuS1l8Zw