יום חמישי, 10 בינואר 2019

החושך הוא פנימי - On Moral Internal Blindness

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
המכה התשיעית - אחת לפני האחרונה - המוזכרת בפרשה שנקרא בשבת (פרשת בא) היא מכת ה"חושך". חלק מהפרשנים (ביניהם רבי יצחק שמואל רג'יו - צפון איטליה במאה ה-19) כותבים שלא  היתה חשיכה בחוץ בימים אלו,באזורים בהם גרו המצרים, אלא "כי נתחדש עניין מה נגד עיניהם (של המצרים), שהפסיק בין האור ובין העין, עד שאפילו סמוכים זה לזה לא ראו איש את אחיו" (כך בלשונו של רג'יו).
את המילים האלו כותב רג'יו כפירוש למילים "לא ראו איש את אחיו".
דומני שלא קשה  היום לחשוב על עיוורון פנימי ומוסרי המונע מאנשים לראות "איש את אחיו", למרות שיש מספיק "אור" , ואולי בכלל יש מצבים בהם החושך והייאוש הפנימי חוסמים את התקווה.
שבת של' אור, של  שלום ושל תקווה לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
תפילות חדשות (חוה אלברשטיין)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bc

וכל מי שנמצא/ת בירושלים בשבת, מוזמן/ת בחום לשיעור/הרצאה של הרב פרופ' אברהם יצחק (ארט) גרין 
בקהילת ידידיה, רחוב שליפשיץ 12 (שכונת בקעה) בשעה 11
הנושא: שאלת הניאו-חסידות - איזו חסידות אפשר ליצור לדורות שלנו?

Dear Family and Friends
The ninth plague inflicted to the Egyptians, mentioned in the Torah Section we'll read on Shabbat is "Darkness"
Some commentators explain it as an extraordinary phenomenon obstructing the vision of the Egyptians, who were the oppressors to the point that there were unable to see each other.
Maybe this teaches us that sometimes, although there is light outside, internal moral blindness disables our vision of the other. It may also affect our ability to hope.
We wish you a Shabbat of Light, Hope and Peace
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
תפילות חדשות (חוה אלברשטיין)
https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bc
  

-- 
פשבן

אין תגובות: