יום שישי, 23 באוקטובר 2020

"בדורותיו" Coping with traumatic events

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,"נח - איש צדיק תמים היה בדורותיו", כך מתאר לנו המקרא את אחת מהדמויות החשובות ספר בראשית, אביהם של "בני נח", השריד הפוסט-טראומטי של המבול. רש"י, בעקבות המדרש,מזהה במילה "בדורותיו" שתי משמעויות וכותב: "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, ויש דורשים אותו לגנאי"; כלומר: האם אנחנו רואים בנח אדם שגם בדור מושחת, מצליח להיות צדיק,  ומכך ניתן להסיק שבדור אחר (דורו של אברהם למשל), הוא היה אפילו מגיע לרמה נעלה יותר, או שהמילה "בדורותיו" - בדומה אולי ל"יפתח בדורו-כשמואל בדורו" - מבטאת יחסיות: יחסית לדור המושחת, הוא נחשב לצדיק.  דומני שאפשר לראות  כאן דיון עקרוני: האם עצם העובדה שאדם מצליח לא להיות מושפע ע"י סביבה מושחתת מספיקה כדי להגדירו כצדיק, או אולי אם הוא אינו מצליח להיות משמעותי עבור סביבתו, הוא יהיה רק "צדיק יחסי"? אולי מלמדת אותנו התורה בזה שהאדם ההגון והישר  מחויב לפעול למען חברה צודקת וחומלת וא לומר "אני את נפשי הצלתי"שבת של שלום, בריאות ותקווה לכולכםפנחס, ציפי ומשפחתםhttp;//pinchaspeace.blogspot.comיונה מצאה בו מנוח- ניגון ברסלבי- ביצוע: להקת טנדוhttps://www.youtube.com/watch?v=v2cSeIm2H-Y ברכנו - יוחאי בן אב"י (לכבוד ז' במרחשוון - בו מתחילים לבקש גשמים)https://www.youtube.com/watch?v=rl1z8XMsH6o חלון לים התיכון - יהודה פוליקרhttps://www.youtube.com/watch?v=IeYnPEV3-vU -- Dear Familyand Friends, Humansociety – or more specifically ; the survivors of the Flood – experienced atrauma. People and societies react to traumatic experiences in different ways.Noach,maybe because he felt guilty about his survival and didn’t (unlike Avraham)argue about the destruction of the entire human world, got drunk.The entirehuman society became "one nation", "unified" under atotalitarian regime, where humanity can got lost and humankind had to bedispersed all over the world, in order to enable diversity of cultures .What doesthat teach us about appropriate coping with traumatic events?ShabbatShalom and Hodesh Tov to all,Pinchas,Tzippie and Family  http;//pinchaspeace.blogspot.com   יונה מצאה בו מנוח- ניגון ברסלבי- ביצוע: להקת טנדוhttps://www.youtube.com/watch?v=v2cSeIm2H-Y ברכנו - יוחאי בן אב"י (לכבוד ז' במרחשוון - בו מתחילים לבקש גשמים)https://www.youtube.com/watch?v=rl1z8XMsH6o חלון לים התיכון - יהודה פוליקרhttps://www.youtube.com/watch?v=IeYnPEV3-vU

יום שישי, 16 באוקטובר 2020

אחרי גן העדן - Mortality and Continuity

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, מחר נתחיל לקרוא את תולדות העולם ואת סיפורו של האדם בפרשת בראשית. דומני שסיפור גן עדן מלמד אותנו שהאדם  סקרן במהותו ולכן כנראה היה חשוב שיצא מגן עדן, שיפר את  הציווי האלהי ושיתמודד עם עולם , בו יש עצב וזיעה, בדומה לעובר שחייב לצאת מגן העדן הרחמי, פן הרחם יהפוך חלילה  לקבר (ע"ע ירמיהו כ, יז).  סיפורו של הדור השני מלמד אותנו על   קנאה, תחרות רכושנות, ואלימות.  לכאורה, המקרא מסביר את מעשהו של קין מתוך קנאה  בגלל הפלייתו ע"י האל. המדרש נותן סיבות נוספות לרצח: חוסר יכולת להסכים על חלוקת רכוש (נדל"ן ומטלטלים)ושיתוף  פעולה,  תחרות על אישה, ומאבק על מקום בו ייבנה המקדש (בשטח שלי!!!!) .  דומני שהמדרש הזה ממצה בצורה טובה את המקורות לקונפליקט אלים בין בני אדם ואולי החיבור בין טריטוריה  וריבונות לקדושה , בין קנאות דתית ללאומנות, הוא   הקטלני והמסוכן ביותר. צלם האלהים שבו עשוי מאפשר לו לאזן נטיות הרסניות אלו, אם הוא בוחר לממש את אנושיותו.  שבת של שלום, בריאות, ותקווה לכולכם פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comבן אדם, עלה למעלה עלה - מילים: הרב קוק, לחן: אביגיל עוזיאלhttps://www.youtube.com/watch?v=tSp0QlLY3_8 לא טוב היות האדם לבדו, מילים: נתן זך, לחן וביצוע: מתי כספיhttps://www.youtube.com/watch?v=AcO_vWkJL-g כשאלהים אמר בפעם הראשונה "יהי אור"https://www.youtube.com/watch?v=GobzWfyYBLw -- Dear Family and Friends,Tomorrow we start reading Bereishit again;among other issues, the section we'll read tomorrow tells us something aboutthe nature of Human Beings.Men are created in G-d's Image – they have atranscendental dimension enabling them to understand  the world beyond their immediate personalneeds.He should not be "alone"; he needsthe Other to complete missing parts, to relief his loneliness, and to givehim/her a sense of continuity.This continuity may balance mortality. And last but not least; he is existentially a"sinner" – His/her Spiritual/transcendental dimension is constantlychallenged by destructive drives. Isn't he/she an interesting creature?Shabbat Shalom to all,Pinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com   בן אדם, עלה למעלה עלה - מילים: הרב קוק, לחן: אביגיל עוזיאלhttps://www.youtube.com/watch?v=tSp0QlLY3_8 לא טוב היות האדם לבדו, מילים: נתן זך, לחן וביצוע: מתי כספיhttps://www.youtube.com/watch?v=AcO_vWkJL-g כשאלהים אמר בפעם הראשונה "יהי אור"https://www.youtube.com/watch?v=GobzWfyYBLw

יום שישי, 9 באוקטובר 2020

שמחה- לט מה שחשבתם...No Holiness in Graves or Objects

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,שבעת ימי חג הסוכות ושמיני עצרת -שמחת תורה מכונים "זמן שמחתנו".  האם מסוגלים אנו לשמוח, בעיקר השנה, כי כך מכתיב  לנו לוח השנה העברי? דומני שיש פנים רבות וביטויים רבים ומגוונים לשמחה. וחשבתי שבעת הזאת, בימים לא פשוטים אלו,  לא כל כך קל "לשמוח" במובן הפשוט. גם מי שרגיל לרקוד בהתלהבות בשמחת תורה ורוצה לשמור על עצמו ועל אחרים, יעשה את זה השנה קצת אחרת , אם בכלל.ולכן, גם השמחה היא קצת אחרת. התלמוד במסכת ברכות (דף ס) מתמודד עם דברי המשנה: "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה" ותוהה: הרי  אין מברכים את אותה ברכה על הרעה ועל הטובה?! והאמורא רבא משיב: אמנם הברכה היא שונה, אבל יש לקבל גם את הרע "בשמחה". רש"י הרגיש והבין שאין לצפות מאדם שקרה לו משהו רע שיתחיל לרקוד בהתלהבות והוא מפרש "בשמחה": "בלבב שלם". הבחירה במילה "לבב" אינה מקרית, אלא היא מחזירה אותנו למשנה בה נאמר: "ואהבת את ה' בכל לבבך- בשני יצריך" ( ה"ב" הכפולה): כלומר, יש לקבל ולהכיל את כל התחושות והרגשות -  הכאב, הכעס, האכזבה, לצד  נקודות האור והתקווה - כדי לשמוח באמת בצורה בוגרת. אכן, ימים של חוסר וודאות, בהם איננו נפגשים כרגיל וללא הגבלה, ימים בהם לא מעט אנשים חלו ונפטרו, ימים בהם לאזרחים רבים אין אמון בשלטון,  אך ימים בהם יש גילויים רבים של אהבה, חמלה וסולידריות,  ותקווה לימים טובים שיבואו.שבת שלום, חג שמח ושנה טובהפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com ניגון חב"די  https://www.youtube.com/watch?v=U_LtHQh6rwgעוד ניגון חב"די המיוחס לצמח צדקhttps://www.youtube.com/watch?v=RjscW-omF5I אנחנו לא צריכים - את הגשם תן רק בעתו - שלמה ארציhttps://www.youtube.com/watch?v=HSR40XoN12w שיר גשם - לאה גולדברגhttps://www.youtube.com/watch?v=09EMl7diO7k תיקון הגשם- יונתן רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=rNboxxNnZpc --   English different from HebrewDear Family and Friends,On Simchat Torah we'll read the last verses ofthe Torah, where the Torah tells us about Moshe's death and about the fact thatnobody knew about the location of his grave; maybe this teaches us that Man'simpact on the world is important and not his grave, and maybe the fact thatMoshe broke the "Tables of the Law", as alluded in the last verseteaches us that there is no Holiness whatsoever in objects. Shabbat Shalom, Chag Sameach and Shana Tova toallPinchas, Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com  ניגון חב"די  https://www.youtube.com/watch?v=U_LtHQh6rwgעוד ניגון חב"די המיוחס לצמח צדקhttps://www.youtube.com/watch?v=RjscW-omF5I אנחנו לא צריכים - את הגשם תן רק בעתו - שלמה ארציhttps://www.youtube.com/watch?v=HSR40XoN12w שיר גשם - לאה גולדברגhttps://www.youtube.com/watch?v=09EMl7diO7k תיקון הגשם- יונתן רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=rNboxxNnZp  

יום חמישי, 1 באוקטובר 2020

ארעיות ויציבות LIFE OF UNCERTAINTY AND HOPE

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקריםלחג הסוכות יש שני מוקדים: הארעי והנטוע- היציב,  המיוצגים ע"י שתי המצוות של החג; הסוכה מחזירה אותנו אל תקופת אי הוודאות של  נדודים במדבר, וארבעת המינים, מתוצרת אדמת ארץ ישראל, מבטאים את הקשר החזק למקום, מעין עוגן של יציבות ושורשיות; אמנם,  טיב התוצרת החקלאית תלויה בהשקעת החקלאי אך גם בגשמי השנה. ואולי יש  כאן  הזמנה ללמוד לחיות עם המתח בין שני המוקדים האלו: להכיל את אי-הוודאות המדברית במצב השברירי בו אנו נמצאים תמיד, אך במיוחד השנה, להאמין שהמדבר מוביל אותנו, אחרי דרך ארוכה,  לארץ המובטחת, בה נוכל להכות שורשים,  להרגיש את האדמה מתחת לרגלינו, גם כשיש תחושה של אי שקט,  חרדה ודאגה. ואולי, אם הרמב"ם מציע שמשמעות הישיבה בסוכה היא "לזכור את ימי הרעה בימי הטובה", ואולי פעמים התמונה המשלימה היא: לזכור את הימים הטובים בימים הרעים ולדעת שיבואו ימים טובים מאלה.שבת שלום וחג שמח לכולכם,פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com -אסוף את המעשים- מילים: איתמר פרת, לחן: נעמי שמר, ביצוע: יהונתן ניצן https://www.youtube.com/watch?v=_yOV__gzNfY&list=RD_yOV__gzNfY&start_radio=1&t=0שלומית בונה סוכהhttps://www.youtube.com/watch?v=KrvkKZtYiJs סוכה ולולב -  רבי משה בן יעקב  - ביצוע: חנן יובלhttps://www.youtube.com/watch?v=7tDitEspXh4 לכל יש זמן... (קהלת ג) - ע"פ פיט סיגר - תרגום דן אלמגור- ביצוע: הדודאים ואחריםhttps://www.youtube.com/watch?v=WYAO7gPQSxQ Dear Family and Friends,On Rosh HaShana the World and all its inhabitants are on trial; YomKippur is a unique occasion of Reflection, Repentance, Mercy,  Purificationand Renewal . At Sukkot, we aredealing with our more specific national narrative; it's all about 40 years ofuncertainty in the desert, challenging our faith and illustrating the long wayand journey between liberation from slavery and the Promised Land. Even more:on Sukkot, we are worried about the amount of rain we'll have during the year;even the Promised Land isn't guaranteed and cannot be taken for granted. Wehave to remember the Desert as an expression of humility and an antidoteagainst hubris and possessiveness.Shabbat Shalom, Chag Sameach to all of you.Pinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com -אסוף את המעשים- מילים: איתמר פרת, לחן: נעמי שמר, ביצוע: יהונתן ניצן https://www.youtube.com/watch?v=_yOV__gzNfY&list=RD_yOV__gzNfY&start_radio=1&t=0שלומית בונה סוכהhttps://www.youtube.com/watch?v=KrvkKZtYiJs סוכה ולולב -  רבי משה בן יעקב  - ביצוע: חנן יובלhttps://www.youtube.com/watch?v=7tDitEspXh4 לכל יש זמן... (קהלת ג) - ע"פ פיט סיגר - תרגום דן אלמגור- ביצוע: הדודאים ואחריםhttps://www.youtube.com/watch?v=WYAO7gPQSxQ

יום שישי, 25 בספטמבר 2020

אל אמונה - Keep the Gates Open

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, על   המילים "אל אמונה" בשירת האזינו, כתוב  במדרש (ספרי דברים): שהאמין בעולם ובראו. אכן, כדי לברוא, ליצור, צריך אמונה, צריך אמון.ואולי זו  העמדה המתאימה ליום הכיפורים, אותו אני מכנה "חג האמונה", בו אנו מוזמנים לתת אמון ביכולתנו וביכולתם של אחרים להשתנות, לסלוח לעצמנו ולאחרים ולאמץ מבט  של תקווה ואהבה.שייפתחו - גם בעזרתנו - שערים של  בריאות, חמלה ושלוםלא היו ימים טובים לישראל מיום הכיפוריםשבת שלום וחג שמחפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comתפילות חדשות - חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bc כי הנה כחומר ביד היוצר - ביצוע: אודליה ברליןhttps://www.youtube.com/watch?v=zBz6RQ0Z26o יעלה תחנונינו - לחן: אביתר בנאי- ביצוע: מדרשת עין פרתhttps://www.youtube.com/watch?v=J7nK_Mt9teA פתח לנו שער- ביצוע: יהורם גאוןhttps://www.youtube.com/watch?v=AmEG0cuGPD8 תהא השעה הזאת שעת רחמים-https://www.youtube.com/watch?v=N4YW3-yuGuM -- Dear Familyand Friends, We are usedto use the formula: Gemar Hatima Tova during the 10 Days Of Repentance and onYom Kippur.Does thatmean that after Yom Kippur all gates are closed and there are no more optionsof transformation?Probably, weneed deadlines in order to mobilize our efforts towards self-reflection, butactually Yom Kippur, alike the 15th of Av is a day of Reconciliationand Reconnection, a "Good Day"- Yom TovSo, let ushave a Day where we experience the good parts in ourselves and in othersPinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.comתפילות חדשות - חוה אלברשטייןhttps://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bc כי הנה כחומר ביד היוצר - ביצוע: אודליה ברליןhttps://www.youtube.com/watch?v=zBz6RQ0Z26o יעלה תחנונינו - לחן: אביתר בנאי- ביצוע: מדרשת עין פרתhttps://www.youtube.com/watch?v=J7nK_Mt9teA פתח לנו שער- ביצוע: יהורם גאוןhttps://www.youtube.com/watch?v=AmEG0cuGPD8 תהא השעה הזאת שעת רחמים-https://www.youtube.com/watch?v=N4YW3-yuGuM  

יום חמישי, 17 בספטמבר 2020

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,מחר ומחרתיים נאמר את הפיוט "היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים". משמעות המילים "הרת עולם" בפיוט קשורה לבריאת העולם ולבריאת האדם שלפי המסורת התרחשה בראש השנה.  צמד המילים "הרת עולם" מופיע במקרא בירמיהו פרק כ, וכך  ההקשר בירמיהו: אָר֣וּר הַיּ֔וֹם אֲשֶׁ֥ר יֻלַּ֖דְתִּי בּ֑וֹ י֛וֹם אֲשֶׁר־יְלָדַ֥תְנִי אִמִּ֖י אַל־יְהִ֥י בָרֽוּךְ׃ ....אֲשֶׁ֥ר לֹא־מוֹתְתַ֖נִי מֵרָ֑חֶם וַתְּהִי־לִ֤י אִמִּי֙ קִבְרִ֔י וְרַחְמָ֖הֿ הֲרַ֥ת עוֹלָֽם. לָ֤מָּה זֶּה֙ מֵרֶ֣חֶם יָצָ֔אתִי לִרְא֥וֹת עָמָ֖ל וְיָג֑וֹן וַיִּכְל֥וּ בְּבֹ֖שֶׁת יָמָֽי.הנביא מקלל את היום בו נולד, מיצר על כך שההריון של אמו הסתיים בלידתו, והיה מעדיף שרחם אמו יהפוך לקברו.   והפייטן, לעומת הנביא המיצר על חייו,  מדבר על בריאה. וכמדומני שיש כאן טרנספורמציה מעניינת ביותר, אך אולי הבחירה ב"הרת" המציין הריון, ולא לידה, מבטא אמונה בפוטנציאל  , אך מימוש הפוטנציאל  תלוי בנו: היום הוא יום של אפשרויות בו אנו מוזמנים להתבונן ביחסים שלנו לערכים שלנו, לעצמנו, לזולתנו, לחברה בה אנו חיים ולמעמדינו לפני  הנשגב, ולבחור  בחיים בעלי משמעות.נאחל לכולכם, לכולנו, שנה של בריאות, שלווה, צדק, חמלה ושלום.פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com אוחילה לאל- מתןך תפילת מוסף של ראש השנה - לחן: הרב הלל פלאי - ביצוע: יצחק מאיר https://youtu.be/pYri_lg9fqI רונה קינן ומורין נהדר מבצעות "Whoby fire" - Leonard Cohen https://www.youtube.com/watch?v=n7lg6kL1Bb0   שיר תשרי - חוה אלברשטיין https://www.youtube.com/watch?v=I166985NY5w Dear Family and Friends, OurSages describe Rosh HaShana as a day on which: "allmankind pass before him like children of Maron" and one of the Sages inthe Talmud interprets it " As [in] the ascent of Beit Maron.Mankind stands for"Bae Olam", literally: these who "came to theworld".So, maybe this issupposed to remind us that we came to a world that has been there before wearrived and we are "passing" through different passages, some of themare narrow and steep like the ascent of Beit Maron.Maybe while going through these passages, we should find the'places' we like  and take them with usin our journey.We wish you a wonderful, peaceful and sweet year of  health creativity, growth, love and happiness.Pinchas, Tzippie  and Family http://pinchaspeace.blogspot.comאוחילה לאל- מתןך תפילת מוסף של ראש השנה - לחן: הרב הלל פלאי - ביצוע: יצחק מאיר https://youtu.be/pYri_lg9fqIרונה קינן ומורין נהדר מבצעות"Whoby fire" - Leonard Cohen https://www.youtube.com/watch?v=n7lg6kL1Bb0    שיר תשרי - חוה אלברשטיין  https://www.youtube.com/watch?v=I166985NY5w

יום שישי, 11 בספטמבר 2020

לא בשמים

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בשבת האחרונה של שנת תש"פ (תכלה שנת פורענות) נקרא את נצבים-וילך - נקרא את המילים "לא בשמים היא"- מילים אלו מצאו את מקומם באגדה תלמודית ידועה (תנורו של עכנאי) בה  רבי יהושע מגיב להוכחות הניסיות שמביא רבי אליעזר לשיטתו והוא מכריז, גם כתגובה לבת-קול שיצאה מהשמים   המצדיקה את עמדתו של רבי אליעזר, "לא בשמים היא" - התורה כבר ניתנה לבני אדם ובה כתוב שההכרעה היא לפי דעת הרוב.דומני שמילים מכוננות אלו מתכתבות עם מה שקראנו בשבת שעבר על "אבנים" , עליהם יש לכתוב את התורה, מהם יש לבנות מזבח. ואולי מדובר באבנים האמורים להיות אבני יסוד של בניין  חברה תקינה;החברה צריכה להיבנות על יסודות של אתוס תרבותי משותף, המזבח (כלומר המרחב המקודש) אינו סובל כוחנות והרג (אם מזבח אבנים תבנה לי, לא תניף עליהם ברזל) ואנו גם מצווים על "אבן שלמה וצדק יהיה לך", כלומר: יסוד נוסף נחוץ לבניינה של חברה היא "צדק". שבת של שלום, תקווה ותפילה לבריאות וחברה מתוקנת,פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com  הנשמה לך (מתוך הסליחות- לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: אהוד בנאי) https://www.youtube.com/watch?v=zgqACn_FCRI Dear Family and Friends,I apologize for not having the time to translate these thoughtsWe all wish you good health Shabbat Shalom to allPinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com הנשמה לך (מתוך הסליחות- לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: אהוד בנאי) https://www.youtube.com/watch?v=zgqACn_FCR

יום שישי, 28 באוגוסט 2020

סיפור מורכב Suffering and Ethics

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, דומני שבחיבור בין הפרשה שקראנו בשבת שעברה לפרשה שנקרא מחר, התורה מספרת לנו סיפור על המתח בין חלקים שונים בנפש האדם, המשתקפים גם באנושיותה של חברה. פרשת עגלה ערופה בה הסתיימה קריאת התורה בשבת שעברה  נועדה לדעתי ללמד אותנו שני דברים: אחריותה של המנהיגות (הזקנים והשופטים) למצבה המוסרי של החברה וגם, ובעיקר שכאשר נהרג אדם - ולא משנה מיהו - יש לעצור הכל. אין לעבור לסדר היום. מיד לאחר מכן (באותו פרק פסוק י) ממשיכה התורה במילים "כי תצא למלחמה על אויביך..." ורש"י, בעקבות חז"ל מסביר שמדובר ב"מלחמת רשות", כלומר:מלחמת ברירה. ובהמשך מספרת לנו התורה על "אשת יפת תואר" - שבויית מלחמה שהלוחם לוקח אותה לאישה כי "חשק בה". הסיפור ממשיך בכך שלאותו לוחם יש אישה נוספת, ואת אשת האויב שלקח הוא ישנא, אך היא זו שיולדת לו את בנו הבכור, שהופך להיות "בן סורר ומורה", המזלזל בהוריו. לכן, יש אולי להבין את הטקס המרשים של העגלה הערופה כאזהרה מפני יציאה פזיזה וחפוזה למלחמה מיותרת, בה הורגים ונהרגים, בה בסופו של דבר מתפתחת זילות  בחיי אדם, בכבוד האדם ובנפש האדם.שבת של שלום, וחודש אלול   של תקווה להעצמת האנושיות פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com לכבודו ולזכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שנפטר בג' באלול לפני 85 שנים"בן אדם, עלה למעלה" - מילים: הרב קוק, לחן: אביגיל עוזיאל, ביצוא: להקת אורותhttps://www.youtube.com/watch?v=z3KaGd1aMAU   ולכבודה ולזכרה של המשוררת הנפלאה דליה רביקוביץ, שנפטרה לפני 15 שניםרבי עקיבא: מילים: דליה רביקוביץ , לחן: יאיר רוזנבלום, ביצוע: רבקה זוהרhttps://www.youtube.com/watch?v=a02ZIEbpnXo   ENGLISH DIFFERENT FROM HEBREW DearFamily and Friends,Amongthe Laws mentioned in the Torah-section we'll read tomorrow, there are manylaws related to the poor,  the widow,  the orphan and the strangerand very often, when the Torah deals with the Just and Moral attitude towardsthe underprivileged members of society, we read: "You should remember thatyou have been slaves in Egypt".Maybesometimes people who have suffered, have the tendency to "monopolize"suffering and to be empathetic towards other people's suffering; therefore weare reminded of the proper moral attitude towards the underprivileged. ShabbatShalom to all,Pinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.comלכבודו ולזכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שנפטר בג' באלול לפני 85 שנים"בן אדם, עלה למעלה" - מילים: הרב קוק, לחן: אביגיל עוזיאל, ביצוא: להקת אורותhttps://www.youtube.com/watch?v=z3KaGd1aMAU   ולכבודה ולזכרה של המשוררת הנפלאה דליה רביקוביץ, שנפטרה לפני 15 שניםרבי עקיבא: מילים: דליה רביקוביץ , לחן: יאיר רוזנבלום, ביצוע: רבקה זוהרhttps://www.youtube.com/watch?v=a02ZIEbpnXo  

יום שישי, 14 באוגוסט 2020

לא היתה ולא עתידה להיות Blessings and Curses

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,פרשת עיר הנידחת שנקרא מחר מעוררת אי נוחות קיצונית. וכך לשון הכתוב (דברים יג, יג-טז) : כִּֽי־תִשְׁמַ֞ע בְּאַחַ֣ת עָרֶ֗יךָ אֲשֶׁר֩ ה' אֱלֹהֶ֜יךָ נֹתֵ֥ן לְךָ֛ לָשֶׁ֥בֶת שָׁ֖ם לֵאמֹֽר׃ יָצְא֞וּ אֲנָשִׁ֤ים בְּנֵֽי־בְלִיַּ֙עַל֙ מִקִּרְבֶּ֔ךָ וַיַּדִּ֛יחוּ אֶת־יֹשְׁבֵ֥י עִירָ֖ם לֵאמֹ֑ר נֵלְכָ֗ה וְנַעַבְדָ֛ה אֱלֹהִ֥ים אֲחֵרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר לֹא־יְדַעְתֶּֽם׃ וְדָרַשְׁתָּ֧ וְחָקַרְתָּ֧ וְשָׁאַלְתָּ֖ הֵיטֵ֑ב וְהִנֵּ֤ה אֱמֶת֙ נָכ֣וֹן הַדָּבָ֔ר נֶעֶשְׂתָ֛ה הַתּוֹעֵבָ֥ה הַזֹּ֖את בְּקִרְבֶּֽךָ׃הַכֵּ֣ה תַכֶּ֗ה אֶת־יֹֽשְׁבֵ֛י הָעִ֥יר ההוא [הַהִ֖יא] לְפִי־חָ֑רֶב הַחֲרֵ֨ם אֹתָ֧הּ וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּ֛הּ וְאֶת־בְּהֶמְתָּ֖הּ לְפִי־חָֽרֶב. לפי הבנה מילולית של הכתוב, יש כאן ציווי על ענישה קולקטיבית! ברור לנו שחכמי המשנה והתלמוד ניטרלו את היישום המעשי של ציווי זה, ובמסכת סנהדרין (עא, ע"א) נאמר: "עיר הנידחת לא היתה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה? דרוש וקבל שכר".כלומר:המקרא אומר "דרשני". המקרא כפשוטו אינו מכיל "הוראות הפעלה". יחד עם זאת, דומני שבמקרא עצמו ניתן, בקריאה אינטרטקסטואלית, לגלות  רמז חשוב לכך שעלינו כבני אדם מוטלת האחריות לא לקבל לעולם ציווי כזה "כפשוטו". דומני שפרשה זו "מתכתבת" עם  הפרשה בה מודיע ה' לאברהם על הריסת סדוםף, וכך נאמר שם:וַֽה' אָמָ֑ר:  הַֽמְכַסֶּ֤ה אֲנִי֙ מֵֽאַבְרָהָ֔ם אֲשֶׁ֖ר אֲנִ֥י עֹשֶֽׂה.  (בראשית יח) ואברהם מתווכח: האף תספה צדיק עם רשע?! אלהי כל הארץ לא יעשה משפט?!  דומני שהתורה מלמדת אותנו שהאל מזמין דיאלוג, ויכוח ולא ציות עיוור. ובסופו של דבר, האדם אחראי באופן בלעדי  למעשיו וגם למניעת כל דבר שבכוחו למנוע, או אפילו להשמעת קול מוסרי ברור, כפי שעשו נביאי ישראל, גם כאשר כנראה לא היה להם שום סיכוי להשפיע. שבת של שלום,חמלה ותקווה.פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com  הוי כל צמא לכו למים -  מתוך ההפטרה (ישעיה נד) - ביצוע: יידל ורדיגרhttps://www.youtube.com/watch?v=7DVdF0iqOwk   לכבוד המשוררת דליה רביקוביץ, שהלכה לעולמה לפני 15 שנהתקופות השנה - מילים: דליה רביקוביץ, לחן: יאיר רוזנבלום, ביצוע: חוה אלברשטיין  https://www.youtube.com/watch?v=_wG-lvTUIAc Dear Family and Friends,Tomorrow we'll read about Blessings(Berachot) and Curses (Kellalot). It's interesting to notice that "theBlessing" seems to be connected geographically to one mountain and"the Curse" to another one. Maybe blessings and curses depend on ourperspective and depend very much on "where we stand" and how we lookat things. In another month, just before Rosh HaShana we'll wish that thecurses of the past year will leave us and we'll pray for a New Blessed Year.Probably,sometimes a New Year enables us as well to experience events differently. Shabbat Shalom  to allPinchas, Tzippie and Family http://pinchaspeace.blogspot.com  הוי כל צמא לכו למים -  מתוך ההפטרה (ישעיה נד) - ביצוע: יידל ורדיגרhttps://www.youtube.com/watch?v=7DVdF0iqOwk   לכבוד המשוררת דליה רביקוביץ, שהלכה לעולמה לפני 15 שנהתקופות השנה - מילים: דליה רביקוביץ, לחן: יאיר רוזנבלום, ביצוע: חוה אלברשטיין  https://www.youtube.com/watch?v=_wG-lvTUIAc

יום שישי, 7 באוגוסט 2020

בני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, משה רבינו כבר יודע שתחנוניו לעבור את הירדן לא נענו וכבר התחיל להיפרד מהעם שליווה והנהיג במסע המדברי במשך ארבעים שנה. הוא נפרד מבני ישראל בצוואה רוחנית לקראת כניסתם לארץ המובטחת. הוא מבין את האתגרים הצפויים לעם, כאשר ישלוט בארץ, וגם מה עלול לקרות לו כאשר יצליח, וכך לשון הכתוב: "ורם לבבֶך ושכחת את ה' אלהיך...ואמרת בלבבֶך: כֹֹּחי ועצם ידי, עשה לי את החיל הזה". מטבע הדברים, כשעם היה תחת שלטון זר ומתחיל לשלוט בגורלו, הוא נאלץ להשתמש בכוח ולעתים באמצעות הכוח, הוא עשוי להשיג ניצחון ו, ולכן יכולים אנשים להשלות עצמם  ולהאמין שעל ידי שימוש בכוח ניתן לפתור כל בעיה, כל קונפליקט. אמונה זו מסוכנת,  כי היא שקרית, אך גם כי היא יוצרת חברה כוחנית.הבוקר הלך לעולמו אחד מענקי הרוח שבדורנו,   הרב עדין שטיינזלץ  , שהנגיש את התלמוד הבבלי  לאנשים רבים. מלבד גדולתו בתורה וידיעותיו בתחומים רבים, הוא  הקרין אור בצניעותו העדינה ובדיבור השקט.  באחת מדרשותיו הוא הסביר את ההבדל בין מתנגדים לחסידים: ליטאים שרים את המילים "אדם יסודו מעפר וסופו לעפר"  בניגון עצוב, לעומת החסידים השרים  מילים אלה במנגינה שמחה. והסבירו שאם  האדם יסודו היה מזהב וסופו לעפר, היה מקום לבכות, אך מכיוון שגם יסודו מעפר וסופו לעפר, באמצע אפשר לשתות לחייםבעוד כשעה  גופו ייטמן בהר הזיתים, רוחו ומפעלו  ימשיכו ללוות דורות רבים, כי הרי צדיקים במיתתם קרויים חיים. נקווה, נייחל שרוח זו  תגבר על הסכנה שבשכרון הכוח ועל היהירות האטומה המושמעת במקומותינושבת של שלום, נחמה , והחלמה לכל החולים והפצועים בארצנו, בארץ הלבנון  ובעולם כולו.פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comלכבודו של הרב עדין שטיינזלץ, ניגון 4 בבות, המיוחס לרבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניאhttps://www.youtube.com/results?search_query=%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2+%D7%91%D7%91%D7%95%D7%AA   ירדה השבת על בקעת גינוסר - ביצוע: נורית גלרוןhttps://www.youtube.com/results?search_query=%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA+%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%9F+   ENGLISH DIFFERENT FROM HEBREWDear Family and Friends,Last week, we read the portion of Shema Yisrael; tomorrow we'll alsomeet issues of listening: "Vehaya Eikev Tishmeun"and "Vehaya im Shamoa Tishmeu".So, it's all about listening.Sometimes it's difficult to understand how the Covenant between God and Menworks. Nevertheless, when we are dealing with our relationship with others,with the other, it seems that the whole issue is about listening to ourselvesand to others  ,about being able toaccept people who disagree with us ; being sensitive to the other generallyengenders an atmosphere of mutual listening, friendship and love. We wish all of you a Shabbat and life of listening, love, happinessand growth. Shabbat Shalom to all,Pinchas, Tzippie and familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com    לכבודו של הרב עדין שטיינזלץ, ניגון 4 בבות, המיוחס לרבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא https://www.youtube.com/results?search_query=%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2+%D7%91%D7%91%D7%95%D7%AA   ירדה השבת על בקעת גינוסר - ביצוע: נורית גלרוןhttps://www.youtube.com/results?search_query=%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%94+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA+%D7%92%D7%9C%D7%A8%D7%95%D7%9F+   ENGLISH DIFFERENT FROM HEBREW-- פשבן

יום שישי, 31 ביולי 2020

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יום אחרי תשעה באב, ויום לפני שבת "נחמו" (על שם ההפטרה בישעיהו פרק מ' שנקרא מחר)- איך עוברים מאבל לנחמה? ומהי נחמה? דומני שהתייחסנו בעבר למשמעות הכפולה לכאורה של מילה זו. הרי נאמר כבר בבראשית"וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ" או בפרשה שקראנו אתמול במנחה "וינחם ה' על הרעה אשר דבר לעשות לעמו" - כלומר: התחרט. לעומת "ויקרא את שמו נח לאמר "זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו". חרטה ונחמה- הילכו שניהם יחדיו? 
שני פרשנים מהמאה ה-19 (הרש"ר הירש ורבי יצחק שמואל רג'יו) התייחסו לזה. 
חשבתי שהמכנה המשותף הוא שינוי פנימי בתודעה ובמשמעות  הניתנת  למציאות המובילה לפעמים לפעולה שונה (במקרה של "חרטה" היכולה להוביל לשינוי בהחלטה) , אך לעתים השינוי הוא רק פנימי, תודעתי כאשר לא ניתן לשנות את המציאות הקונקרטית. 
לאיזו "נחמה" זקוקים אנו היום יותר, ומהי הנחמה האפשרית?  
שבת של אור, נחמה, שלום ובריאות גופנית, נפשית, חברתית ורוחנית לכולנו 
פנחס, ציפי ובני משפחתם 
נחמו נחמו, עמי - לחן: שלמה קרליבך - ביצוע: יצחק מאיר וערן קליין
נחמו נחמו, עמי - לחן וביצוע: יונתן רזאל
נחמו, נחמו עמי- בן ציון שנקר - מודז'יץ
נחמה - מילים :רחל שפירא, ללחן: נורית הירש , ביצוע: חוה אלברשטיין

-- 
  Dear Family and Friends,
 Tomorrow's Haftara starts with the words "Nachamu"; the usual meaning of the root "NHM" in Hebrew, signifies: consolation. Nevertheless, in the Torah we meet 2 apparent contradictory meanings of that word: The Lord saw how great was man's wickedness on earth, and how every plan devised by his mind was nothing but evil all the time. And the Lord regretted [vayinahem] that He had made man on earth, and His heart was saddened. However, just a few verses earlier we read in connection with Noah’s birth: And he named him Noah, saying, "This one will provide us comfort [yenahamenu] from our work and from the toil of our hands, out of the soil which the Lord placed under a curse." (Bereishit 5:29). Maybe we have to redefine the meaning of that root by saying that nehama can be defined as a new vision of reality that requires that a decision already taken be changed, or which creates a different relationship of consciousness or of emotion that lends new significance to an event beyond our control. We wish you a Shabbat Shalom, that will provide us nechama=comfort 
Pinchas, Tzippie and Family
נחמו נחמו, עמי - לחן: שלמה קרליבך - ביצוע: יצחק מאיר וערן קליין
נחמו נחמו, עמי - לחן וביצוע: יונתן רזאל
נחמו, נחמו עמי- בן ציון שנקר - מודז'יץ
נחמה - מילים :רחל שפירא, ללחן: נורית הירש , ביצוע: חוה אלברשטיין

פשבן

יום שישי, 24 ביולי 2020

התקרבנות לעומת אחריות וצמיחה Responsibility and Growth

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
אֵיכָה (בתחילת הפרשה, בהפטרה ובמגילה שנקרא בליל ט' באב)  לעומת אַיֶכָּה (פניית ה' אל האדם אחרי האכילה מעץ הדעת) . פעמים רבות התייחסנו לעמדה ה"קורבנית" (אני אובייקט הסובל מכל מה שקורה לי) לעומת העמדה הבוגרת והאחראית המזמינה אותי להתבונן או במה שיכולתי לעשות כדי למנוע את המקום אליו הגעתי, או כדי לחשוב מה אני יכול לעשות כדי להתמודד עם דבר ש"נפל"עלי ולא בחרתי בו. באחת המחלוקות המפורסמות בין בית שמאי לבית הלל  מובאות שתי עמדות לגבי בריאת האדם; 
האם נוח לו לאדם שנברא משלא נברא, או נוח לו שלא נברא משנברא. המסקנה בתלמוד היא: "נוח לו שלא נברא משנברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו ויש אומרים : ימשמש במעשיו." לפשפש, משמעו להתייחס לעבר,למשמש: לחשוב, לאור מצב שלא בחרנו בו, על ההתמודדות הנכונה ועל   הצמיחה וההתפתחות המתאפשרת במצב מיוחד זה.  הדברים נכונים בעיניי תמיד  ובמיוחד בעת הזאת.
שבת של שלום, בתקווה לריפוי גופני, נפשי, רוחני וחברתי
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 
אלי ציון ועריה (קינה לט' באב) - ביצוע: רונה קינן
ואהבת לרעך כמוך - להקת אורות

Dear Family and Friends,
Our Sages elaborated on a key word, appearing in the Torah section we'll read tomorrow, as well as in tomorrow's Haftarah, as well as in the canonic text we'll read on Tish'a beAv (Megillat Eichah).
The word is "Eichah?". I guess it's a kind of question individuals or societies may ask themselves when they are in distress, meaning: "How did that happen (to me, to us)?"
It's interesting that another Midrash relates the same expression to God, when starting his conversation with Adam, after he sinned. There, although the letters (consonants) are identical, the vocalization is different ; "Ayekah –אַיֶכָּה", hence the meaning: "Where are you?"
Maybe "where are we?" is a more reflective, introspective question that could help us understand "how did that happen" and also: what can we do know. It could be an opportunity of growth
Shabbat Shalom to and good health to  all
Pinchas & Tzippie Leiser and family
אלי ציון ועריה (קינה לט' באב) - ביצוע: רונה קינן
ואהבת לרעך כמוך - להקת אורות

יום שישי, 17 ביולי 2020

צלם האלהים UNCERTAINTY

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר נקרא את פרשות מטות-מסעי . בפרק לה, המסיים "כמעט" את ספר במדבר, מספרת לנו התורה  על ערי מקלט שנועדו להורגים אדם בשוגג , כדי להגן עליהם, לכפר עליהם ולשקם אותם. לקראת סיום הפרק (פסוקים לג- לד) אנו קוראים: "ולא תחניפו את הארץ, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יכֻפר לדם אשר שֻפך בה , כי אם בדם שֹפכו. ולא תטמא את הארץ אשר אתם יֹשבים בה אשר אני שֹכן בתוכה, כי אני ה' שֹכן בתוך בני ישראל". המילים "לדם אשר שֻפּך בה, כי אם בדם שֹפכו" מתכתבות עם המילים בפרשת נוח "שֹפך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלהים עשה את האדם" (בראשית ט, ו). הריגת אדם פוגעת בצלם האלהים (בחלק האלוהי שבאדם), ומסלקת את החלק האלוהי(השכינה)   בעולם והופכת את הארץ למקום טמא. 
 ואולי,  אם  נתייחס לדיבורו של אדם כאחד הדברים המבטאים את צלם האלהים שבו, נבין את הרצינות בה התורה מתייחסת לנדרים בתחילת פרשת מטות; כשאדם איננו עומד בדיבורו, או משתמש בדיבורו כדי להסית, לפגוע, להשפיל, הוא פוגע בצלם האלהים שבו ומזהם את הסביבה.
שבת של שלום, הקשבה ודיבור מיטיב לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
מי האיש החפץ חיים - ביצוע: חוה אלברשטיין 

לקריאה נוספת על פרשת ערי מקלט בקובץ המצורף


Dear Family and Friends,

The simultaneity of events  this week raises the question: "what will happen now?"
Tomorrow we'll read the last section of Bamidbar and the generation who will enter the Land is already asking itself questions about that.

Ten years ago one of the prominent Rabbis, Rav Yehuda Amital passed away. As a Shoah  survivor, he represented a rare combination of Torah erudition, humanity and moral sensibility and dedicated his life to teach generations these values. Will somebody  take over?
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and family

http://pinchaspeace.blogspot.com  
  


מי האיש החפץ חיים - ביצוע: חוה אלברשטיין 

יום שישי, 10 ביולי 2020

מחיר הקנאות THE PRECURSORS OF FEMINISM

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
תגובתו הקנאית האלימה  של פינחס למעשה הפרובוקטיבי של זמרי בן סלוא מעוררת אצלי תחושות קשות. אמנם, המקרא מתאר מצבים שונים של עצירת מגיפה ע"י מעשים קיצוניים יוצאי דופן. מעניין שחז"ל מצאו דרך להסתייג ממעשה פינחס, כדי שלא יהפוך לנורמה. נאמר שאם היה בא להתייעץ, היו אוסרים עליו לעשות את זה. נאמר גם שאם זמרי היה מתגונן והיה הורג את פינחס, הוא היה פטור,כי לפינחס היה דין רודף. הנצי"ב מוולוז'ין (בפירושו העמק דבר) מתייחס למחיר שיש להריגת אדם, וכך לשונו: "בשכר שהניח כעסו וחמתו של הקב"ה, בירכו במידת השלום, שלא יקפיד ולא ירגיז, כי טבע המעשה שעשה פינחס להרוג נפש בידו, היה נותן להשאיר בלב הרגש עז גם אחר כך." הריגת אדם פוצעת את הנפש. לכאורה מהמקרא כפשוטו עולה רעיון מטריד: כדי להשקיט את זעמו של האל ולעצור את המגיפה, צריך לפעמים להרוג את החוטאים. ואולי בא הדבר ללמדנו שכבר מאז מהפיכת חז"ל עלינו להבין שאיננו יכולים לחיות ע"פ המקרא כפשוטו ושהתורה שבעל פה דורשת מאיתנו להבחין בין העקרונות הנצחיים למצבים חברתיים משתנים.
שבת של שלום, בריאות  ותקווה לעצירת המגיפה במהרה בימינו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
--זכרתי לך חסד נעורייך (מתוך ההפטרה) 
ביצוע: מרדכי בן דוד
לחן: לבנדובסקי - ביצוע החזן שי אברמסון והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור 
לחן וביצוע: אמיר דדון
  
ENGLISH DIFFERENT FROM HEBREW
Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read an interesting story about the 5 daughters of Tzelofchad, who were audacious enough to claim the right of inheritance. G-d was on their side, although there was no precedent of women inheriting land. Even more interesting is the fact that Tzelofchad  died "because of his sins". Maybe this teaches us that innocent children (male or female) shouldn't be punished because of their father's misdeeds.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
(זכרתי לך חסד נעורייך (מתוך ההפטרה
ביצוע: מרדכי בן דוד
לחן: לבנדובסקי - ביצוע החזן שי אברמסון והתזמורת הסימפונית ירושלים רשות השידור 
לחן וביצוע: אמיר דדון

  

יום שישי, 3 ביולי 2020

הרוח והכוח Prophecy and Moral Qualities

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
שם הפרשה שנקרא בשבת הוא בלק, אם כי בעצם הגיבור האמיתי הוא בלעם. בלעם הוא ללא ספק דמות מרתקת. בפרשתנו הוא הוזמן, על ידי בלק לקלל את בני ישראל, אך במקום לקללם, הוא בירך אותם, למורת רוחו של בלק, כי "אשר ידבר ה' אותו אדבר". חכמים גם הגדירו אותו כנביא עם פוטנציאל נבואי בדרגתו של משה רבינו.
אך, פטור ללא כלום אי אפשר, ולכן, לפי פרידתו מבלק, הוא הופך מנביא ליועץ. הקשר בין עצתו של בלעם להיגררות בני ישראל אחרי בנות מואב ופולחן הפעור אינו נכתב במפורש, אלא נרמז ע"י סמיכות הפרשות וגם מוזכר בבמדבר לא, טז בפסוק אחד.
מעבר לדברים אלו, יתכן שעצם נכונותו של נביא, איש רוח, לשרת את האינטרסים הפוליטיים  של השלטון יש בה טעם לפגם; איש הרוח חייב להיות עצמאי ובדרך כלל לבקר את השלטון, כל שלטון, ולהיות אופוזיציה לוחמת , כי, כידוע, הכוח משחית.
שבת של שלום, עצמאות ואומץ לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 
מה טובו אהליך, יעקב - ביצוע : מיקי רוזנבאום
הגיד לך אדם מה טוב - מיכה ו, ח (מתוך ההפטרה)  לחן וביצוע:  שלמה גרוניך

-- Dear Family and Friends,
The "Hero" of the Torah Section we'll read tomorrow is Bil'aam. Is he a prophet? a magician? 
Our Sages believe that his prophetic attributes were similar to Moshe, the Highest Prophet in Jewish Tradition.
Does that teach us that a person can have many qualities and also be in a high position and nevertheless, not be committed  to moral standards?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family


http://pinchaspeace.blogspot.com
מה טובו אהליך, יעקב - ביצוע : מיקי רוזנבאום
הגיד לך אדם מה טוב - מיכה ו, ח (מתוך ההפטרה)  לחן וביצוע:  שלמה גרוניך

יום שישי, 26 ביוני 2020

הפרה המטאפורית - Collective responsibilty

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
המדרש (במדבר רבה יט, ג) מתאר את חכמתו של שלמה המלך, אך, למרות חכמתו המופלגת, את משמעות מצוות הפרה האדומה הוא לא המצליח להבין, וכך לשון המדרש:
"ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי והימן וכלכֹּל וכו' " (מלכים א ה י-יא) … אמר שלמה: על כל אלה עמדתי ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" (קהלת ז כג). 
ואכן, התורה מכנה את טהרת האדם מטומאה "חוקת התורה", כלומר: דבר שהוא מעבר לבינתֵנו.
יש בקרבנו אנשים שמתגעגעים לצורה זו של פולחן והיו שמחים למצוא פרה אדומה ולהשתמש באפרה כדי להיטהר מטומאת מת.
דומני שכפי שהמרנו את עבודת ה' על ידי הקרבת קורבנות בתפילה, גם  לגבי הפרה האדומה, מתאימות המילים "ונשלמה פרים שפתינו". צורת הפולחן הקדומה הזאת "רחוקה ממנו" , אך אולי דברי חכמים במדרש הרואים בטקס זה מעין כפרה על חטא העגל (בלשון המדרש: תבוא האם ותקנח צואת הבן) מלמדים אותנו עיקרון חשוב: יש למבוגרים (הורים, מנהיגים רוחניים ופוליטיים) אחריות על מעשיהם של ה"עגלים", וכדי להפנים זאת, אין צורך לשחוט פרה, לשרוף אותה  ולהיטהר על ידי אפרה. טומאת המת קשורה למאבק נגד פולחן המוות. לקיחת אחריות על החיים עשויה לטהר אותנו מהאדרת המוות. 
שבת של שלום,חיים וטהרה לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
וכי ידיו של משה... וכי נחש ממית - שלמה ניצן ונירה רבינוביץ
 
ENGLISH DIFFERENT FROM HEBREW
 Dear Family and Friends,
Before entering the Promised Land, the three great Leaders of the Desert; Miriam, Aharon and Moshe, who believed in Redemption and Liberation in the most difficult times will die. About the death of two of them (Miriam and Aharon) we'll read tomorrow. Each of them had a specific symbolic role in the process of liberation, but all three of them also reflect the long journey of the Desert, where the people of Israel wasn't able to assume the responsibility of freedom and therefore was entirely dependent on Heavenly protection, Food and Water.
Entering the Promised Land may require maturity, more individual and collective responsibility, without relying on charismatic leadership.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
וכי ידיו של משה... וכי נחש ממית - שלמה ניצן ונירה רבינוביץ

-- 

יום שישי, 19 ביוני 2020

קטורת- לא מה שחשבתם Disagreements

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"והמגפה נֶעֱצָרָה"...לא דיווחו על כך בחדשות וברשתות החברתיות ולוואי שבקרוב יהפכו מילים אלו לאקטואליה.
בינתיים, נקרא על כך מחר בפרשת קֹרח: אחרי מרד קורח ועדתו, התקהלה "כל עדת בני ישראל" על משה ואהרון והאשימה אותם: "אתם המִתם את עם ה'". ה' רוצה להעניש את כל המתקוממים נגד משה ואהרון, אך משה ואהרון "נפלו על פניהם" ומשה אומר לאהרון: "קח את המחתה, ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטֹרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני ה', החל הנגף", ואכן,כך עשה אהרון..."ויתן את הקטרת ויכפר על העם" ובהמשך: "ויעמֹד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה"
בקריאה פשוטה, ניתן לקרוא פסוקים אלו כטקס מאגי, כאילו הקטורת היא זו שעצרה את המגֵפה. אך דומני שאפשר לקרוא את הדברים קצת אחרת. הרי בתחילת הפרשה מציע משה לקורח לקיים את אותו טקס כמבחן. הקטורת לא בדיוק עזרה להם. הקטרת הקטורת שמורה לכוהנים המשרתים בקודש, ובמדרש אגדה בתלמוד (מסכת שבת דף פח, ע"א) היא מוצגת כמתנה שניתנה למשה רבינו על ידי מלאך המוות. הקטורת, כמו כל סממן של  כוח וקדושה, יכולה להמית וגם להחיות, ואולי הנכונות של משה ואהרון להכיל את ההאשמה הכבידה של בני ישראל נגדם, היא המנהיגות הנחוצה היכולה לעצור מגיפה.
מנהיגות קשובה אינה מפחדת מביקורת ומחלוקת.
שבת של שלום, הכלה והקשבה
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
ולכבודו של אברהם חלפי, שנפטר השבוע לפני 30 שנה, למרות שעדיין לא סתיו


Dear Family and Friends,
It seems that sometimes people disagree strongly, but nevertheless these disagreements have no influence on their personal relationship, since basically they respect each other and are able to tolerate other approaches to life. Intolerance may mask some emotional involvement or blind spots; that's maybe the difference of what our Masters call "Mahloket leShem Shamaym – for the Cause of Heaven" and "Mahloket loleShem Shamayim – not for the Cause of Heaven",  which is the difference between the disputes between Hillel and Shammai and Korach's dissidence.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie, and Family
    ולכבודו של אברהם חלפי, שנפטר השבוע לפני 30 שנה, למרות שעדיין לא סתיו


יום שישי, 12 ביוני 2020

בין פנים לחוץ Promised and Uncertain

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בתחילת פרשת "שלח לך" שנקרא מחר, אנו קוראים: "שלח לך אנשים ויתֻרוּ את ארץ כנען. ובסופה, בפרשת ציצית, , אנו קוראים: "ולא תתוּרוּ אחרי לבבכם ואחרי עיניכם". הרש"ר הירש מבין מושג זה כ"חקירה לצורך תכלית סובייקטיבית" והוא מציע ניתוח לשוני מעניין כדי לבסס את משמעות המילה והקשר בין  איזכורי המילה בפרשה.
אצלי דווקא התקשרו מילים אלו ל"תיירות". "תייר" מסתכל על המציאות שהוא פוגש "מבחוץ", הדברים שהוא רואה פוגשים אמנם את ה"פנים" שלו, אך הוא אינו מתבונן "בפנים" ואינו מודע באמת לתחושות המתעוררות אצלו, כדי לעמוד על ההיבטים המורכבים של המפגש. לכן, יש אפשרות שהתייר "יתלהב", או להיפך, יראה רק את "ערות הארץ". לכן, נראה לי ש"לתור אחרי הלב ואחרי העינים" מתאר אותה התייחסות ראשונית, אינטואיטיבית, בה חסר קשר של ממש עם החוץ ועם הפנים וביניהם.
ואולי ניתן ללמוד מזה להתחבר אל המציאות בה אנחנו חיים, לא כ"תיירים" מתלהבים או מפוחדים, אלא כבני אדם  המסוגלים להתבונן במציאות המורכבת, תוך כדי הקשבה לפנים ולחוץ.
שבת של שלום, בריאות והקשבה
פנחס, ציפי ומשפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
אין לי ארץ אחרת. מילים: אהוד מנור, לחן: קורין אלאל
 
Dear Family and Friends,
When you explore an unknown land, even  if it's the Promised Land, the way you'll experience your journey will probably depend on the way you look at it; with eyes of hostility, anxiety or with eyes of love, hope and faith.
This will also determine if the Land you enter will be the Promised Land or the Land of Uncertainty.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie, and Family 
http://pinchaspeace.blogspot.com
אין לי ארץ אחרת. מילים: אהוד מנור, לחן: קורין אלאל
 

יום שישי, 5 ביוני 2020

הכוח והרוח ON TASTE AND MEANING

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בהפטרה לפרשת בהעלֹתך (זכריה ד, ו), אנו קוראים: 'זה דבר ה' אל זרֻבבל לאמֹר: לא בחיל ולא בכֹח, כי אם ברוחי, אמר ה' צבאות'.  פעמים רבות,  משמעות המילה "לאמור" , ואף בפסוק הזה כנראה, היא: תעביר את המסר הזה הלאה , בשפה הדיגיטלית , תלחץ על "העבר".
דומני ששני אירועים מזעזעים שקרו השבוע בו נהרגו שני אנשים על לא עוול בכפם על ידי שוטרים (ג'ורג' פלויד ואייאד אלחלק) ושתי מלחמות  (מלחמת ששת הימים  ומלחמת לבנון הראשונה) אותן אנחנו מציינים ב-5.6 וב-6.6, בהן נהרגו בני אדם רבים,  והיוו נקודות משבר ומפנה בחברה הישראלית,  מזמינים אותנו להכיר במגבלות הכוח  ובצורך החשוב להשליט את הרוח על הכוח המסוכן והמשחית. 
הנרות בתחילת הפרשה ולקראת סופה של ההפטרה מסמלים את אותה רוח, את אותו אור העשוי להאיר את חיינו, אם נדע להדליק אותו.
שבת של אור, שבת של שלום ותבונה והתבוננות.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
 http://pinchaspeace.blogspot.com 
לא בחיל ולא בכוח - מכינת צה"לי
הנה ימים באים - ישי ריבו

English different from Hebrew
Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read about the Manna, the "Bread from Heaven". Maybe that  special food of the desert is a metaphor of any journey in the desert, or of any journey; people have their own individual experience, even if the events they were exposed to are identical; we don’t control the events of our life, but we are free to "taste" them differently and to decide about their meaning.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and family
http://pinchaspeace.blogspot.com 
   לא בחיל ולא בכוח - מכינת צה"לי
הנה ימים באים - ישי ריבו

יום חמישי, 28 במאי 2020

חיבורים - Revelation

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חִטִים"; במקרא מכונה חג שבועות "יום הביכורים", ואכן לקראת הכניסה לארץ ישראל, בחברה חקלאית, צוינו  חלק מהמועדים בתקופות הקשורות לעונת החקלאים. חז"ל קבעו אותו כחג "מתן תורה" ואכן, כך מציינים אותו בתפילות ובקידוש "זמן מתן תורתנו". בשנים הראשונות היתה הבחנה ברורה בין הציבור המכונה "חילוני" לציבור המוכנה "דתי", כאשר הראשונים הדגישו בשמחה את התחייה הלאומית והחזרה לעבודת האדמה וחגגו את חג הביכורים ועדיין יש בקיבוצים טקסים מעין אולו, לעומת הציבור שומר המצוות שחגג את מתן תורה וקבלת התורה. בשנים האחרונות הפכו ה"תיקונים" לנחלתם של רבים ואפילו השנה היו אינספור הזדמנויות לימוד חובקי עולם ברשת וגם בחג עצמו יש מגוון מפגשי לימוד והרצאות , בעיקר בירושלים. אולי יש  כאן תקווה להתחדשות מרעננת והתחלה של שבירת מחיצות, כיאה לחג השבועות בו אנו קוראים  את כניסתה של רות המואביה  לעם היהודי  : "עמך עמי ואלהיך אלהי". הצהרת הסולידריות האמפתית  של אלמנה מואביה צעירה לאלמנה מבוגרת  מבית לחם יהודה, ככרטיס כניסה לעם היהודי. ואולי זה מזמין אותנו לחשוב על שבועות כחג של תורת החיבורים.
חג שבועות שמח ומחבר ושבת של שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חטים- ביצוע יפה ירקוני
עליונים ששו ותחתונים עלזו

Dear Family and Friends,
On Shavuot we read the Book  of Ruth. Many explanations were given to that custom, but maybe there is a profound meaning connecting Ruth to Revelation
Last year we wrote about the difference between Boaz (the audacious) and Ploni Almoni (the "anonymous" – everybody, representing the conservative formalist).
Boaz agreed to marry Ruth the Moabite , despite of the explicit interdiction in the Scripture – the "anonymous"refused.
Does that teach us that in order to experience Revelation, we have to be audacious and creative and  think "outside the box", or maybe being audacious and creative, if  our intentions are "pure" and  oriented towards the "Other" is  Revelation..

Hag Sameach to All,
Pinchas, Tzippie and Family

וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חטים- ביצוע יפה ירקוני
עליונים ששו ותחתונים עלזו


יום שישי, 22 במאי 2020

המדבר כתהליך של תיקון ותקוה A desert of Uncertainty and Hope

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
"במדבר" הוא הספר בו אנחנו מתחילים לקרוא מחר. ואולי הוא המצב התהליכי בו אנחנו נמצאים בימים אלו, בתקופה זאת. אין מקום עדיין לצפירת הרגעה מוחלטת לגבי מגיפת הקורונה, אך יש תחושה של תקווה ושחרור חלקי. ירושלים עירי האהובה,  בה אני חי כבר 45 שנים (רוב שנותיי) שהיא גם עיר חלומותיי אמנם אינה מאוחדת עדיין, אבל מתקיימות יוזמות חשובות של תיקון ומפגש, המאפשרות תקווה שהתהליך המדברי, אם נלך בכיוון הנכון, יוביל לארץ המובטחת.
שבת של שלום, תיקון והליכה סבלנית וקשובה
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

קריה נאמנה - מורין נהדר

 
--  
Dear Family and Friends,
In a paradoxical way,53    years ago, during the 6 day war, the Israeli army entered East Jerusalem; this Shabbat we'll start reading "Bemidbar", dealing with the ups and downs of the Jewish People during a Journey of 40 years in the desert.
Maybe, regarding the dream of a "United Jerusalem", as well as regrading to the corona pandemic, we are still in a sort of desert; a situation of uncertainty, with ups and downs,  but  with some hope that some day, after an enriching Journey of growth and maturation, we'll reach the Promised Land.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com

קריה נאמנה - מורין נהדר


 

יום שישי, 15 במאי 2020

בין שמיטה לקורונה Shemitta and Corona

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, בתחלת פרשת "בהר" נקרא על מצוות השמיטה. המצווה המקורית, כפי שהיא מופיעה במקרא, כרוכה בהפסקת עבודות האדמה במשך שנה שלימה, בשנה השביעית. לעתים, כשמנסים "ללכת בלי" "ולהרגיש עם", נוצר מצב בו מתחלק הציבור המחויב להלכה לאלה המקבלים את "היתר המכירה" ולאחרים שאינם סומכים על היתר זה, למרות שגם הרב קוק וגם הרב עובדיה יוסף סמכו את ידיהם על היתר זה. איך שלא נגדיר זאת, בעיני רוב הציבור הפך נושא השמיטה לעניין של "כשרות" ובניסוחו  של הרב בני לאו: "כביש עוקף שמיטה": בין אם  אוכלים מיבול  שדות ארצינו, ש"נמכרו" ללא יהודים, למרות שחקלאים יהודים עיבדו את האדמות או מקפידים לאכול מ"יבול נכרי", לעתים מיובא מחו"ל.  הקשר בין פתרונות הלכתיים  אלו לרוח המצווה המקורית אינו ברור.
דומני שדווקא לתקופת הקורונה יש מה ללמד אותנו בנושא ה"שמיטה"; נאלצנו  ללמוד לוותר על הרגלים, על דברים שחשבנו שאי אפשר בלעדיהם, להצטמצם, "לשמוט", לשחרר וגם להפנים ש"כולנו רקמה אנושית אחת חיה". הנצליח גם בעתיד "לשמוט", לשחרר, להבדיל בין עיקר לטפל?
לו יהי
שבת של שלום, שחרור, בריאות ותקווה לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
  http://pinchaspeace.blogspot.com 
כולנו רקמה אנושית אחת חיה; מילים: מוי המר, לחן וביצוע: חוה אלברשטיין

Dear Family and Friends,
The Torah Section we'll read tomorrow starts with the topic of Shemittah. Unlike this very important Mitzva is perceived, as it were an issue of Kashrut, the meaning of "Shemitta" is "To let go". Maybe this very stressful period of Corona virus could teach us to "let go", to understand that things and habits we believed were essential, aren't really necessary and life can be simple and less hectic. It could teach us to define and appreciate priorities and make the best of our lives.
Shabbat Shalom to All
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com
  כולנו רקמה אנושית אחת חיה; מילים: מוי המר, לחן וביצוע: חוה אלברשטיין  
--
פשבן

יום שישי, 8 במאי 2020

כבוד הבריות Process of Liberation

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
היום, י"ד באייר, מכונה "פסח שני". המקור  הוא בהזדמנות שנייה (מעין "מועד ב" )  שניתנת (במדבר ט, ט-יד) לאדם  שהיה "טמא לנפש" או "בדרך רחוקה" ולא הקריב את קרבן הפסח במועדו, בי"ד בניסן, המכונה במקרא "חג הפסח" ,  המקדים את "חג המצות" (ט"ו- כ"ב בניסן).  גם היום יש הנוהגים לאכול מצה ב"פסח שני", לזכר אותו "מועד ב" , אותה הזדמנות שנייה המוזכרת במקרא.  הנושא של "טומאת מת" שהיא הטומאה החמורה ביותר  מוזכרת גם בפרשת אמור שנקרא מחר. הכוהנים, המשרתים בקודש מוזהרים שלא להיטמא למתים. והכהן הגדול מוזהר לא להיטמא, דהיינו לא לגעת וגם לא להימצא בקרבת בן משפחה מדרגה ראשונה שמת, אבל חכמים קבעו הלכה מעניינת בהקשר זה ודרשו את המילים "לנפש לא יטמא "בעמיו" - "בעמיו לא יטמא, אבל מיטמא הוא למת מצוה" -  הכוונה ל"מת מצווה" היא לגופת אדם - בדרך כלל לא מוכר שאין מי שיקבור אותו והכהן הגדול  נתקל בגופה זו ומצווה לעסוק אישית בקבורת אותו אדם, והנימוק המובא בתלמוד "גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה".
דומני שיש כאן עיקרון חשוב ביותר : גם ההזדמנות השניה וגם הציווי לכהן הגדול לקבור את האלמוני (אולי חסר בית שמת ברחוב ) ועל ידי כך "להיטמא" מלמדים אותנו את החשיבות העליונה של כבוד האדם.
האם יש לזה השלכות לאיזון  ההכרחי הנדרש בימים אלו של מגיפה נוראה?
שבת של שלום, בריאות ותקווה לכולנו
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com
בתפילה לרפואת הגוף, הנפש והחברה- אל נא רפא נא לה (נתנאל גולדברג)
   
English different  from Hebrew
 Dear Family and Friends,
Counting the days between Pessach and Shavuot, the Omer, reflects the fact that , alike nature, liberation is a process, and sometimes, there are, at all levels, ups and downs, but as long as, even though cyclic, the direction is upwards and in a positive direction, that process reflects growth. Counting the days gives us the opportunity of acknowledging that process in a more responsible and conscious way.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and family
http://pinchaspeace.blogspot.com
בתפילה לרפואת הגוף, הנפש והחברה- אל נא רפא נא לה (נתנאל גולדברג)

יום שישי, 1 במאי 2020

קדושה בלשון בני אדם _Sanctity

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
שלשום חגגנו את יום העצמאות, מתוך התחשבות במגבלות המוטלות עלינו בגלל מגיפת הקורונה. יש כאן, לדעתי, תופעה מעניינת הראויה להתבוננות. לכאורה, אפשר היה להחליט על דחיית החגיגות, כפי שקרה עם אירועים רבים שנדחו. וזה מביא אותי להרהר במושג הקדושה, המופיע בין היתר בפרשה שנקרא מחר. כאילו יש "קדושה" בתאריך מסוים, זמן "מקודש",  מעבר לנסיבות הספציפיות.
למושג "קדושה" יש קונוטציה דתית. הסופר אלבר קמי (Albert Camus) שאל בספרו "הדבר": האם אפשר להיות קדושים בלי אלוהים? הייתי מנסח את זה קצת אחרת, מכיוון שגם תפיסת האלוהות משתנה מאדם לאדם. בעיניי, נראה לי שקדושה , לא במובן התיאולוגי המוחלט, היא היכולת של אדם להתעלות מעבר לקונקרטי, למיידי, לאינסטינקטיבי ובכך להיות סובייקט אנושי הבוחר להתייחס למה שמעבר לעצמו , תוך כדי מודעות לעצמו ולצרכיו. אחד מההוגים החסידיים המעניינים, ר' מנחם מדל מקוצק דייק "ואנשי קודש תהיון לי" - הדרישה היא ל"קדושה" אנושית התפורה למידותיו ויכולותיו של האדם.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

ואהבת לרעך כמוך

Dear Family and Friends,
A 72-years old Jewish Independent State is definitely an important historical event; our parents and grandparents hardly dreamt about the possibility of something like that happening. Is it the ideal Jewish State we dreamt about? Is it the first stage of Messianic Redemption? Not necessarily, and maybe we aren't able yet to understand its significance in History; there is still a lot to achieve, but, nevertheless, there are many reasons to look back and celebrate the potential of freedom and independence.
This year, Yom Haatzmaut occurs before"Kedoshim Tihyu" ( literally: "You shall be Holy", but maybe the meaning should be: You shall strive towards holiness) and "Emor", dealing with the obligation of Kohanim to avoid impurity. Maybe this corresponds to the polar Israeli reality: Severe corruption and misbehavior of PM and former President versus extraordinary achievements in the field of Science, Literature, Art, Social Action and Talmudic Research.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family 
http://pinchaspeace.blogspot.com
ואהבת לרעך כמוך


--
פשבן