יום שישי, 27 בנובמבר 2015

ויירא - ויצר Anxious Encounter

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
 יעקב הכין עצמו לקראת המפגש עם עשיו  בשלושה מישורים  תפילה, דורון ומלחמה (מדרש, רש"י).כמו-כן,התורה  מספרת לנו משהו על חששותיו של יעקב לקראת המפגש המחודש: וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ. ורש"י (וגם פרשנים נוספים)  בעקבות המדרש, מפרש:
 "ויירא ויצר - ויירא - שמא יֵהָרֵג (ב"ר ותנחומא) וַיֵצֶר לו " -  אם יהרוג הוא את אחרים. ואולי מלמדת אותנו התורה שלפני שיוצאים למלחמה יש למצות אופציות אחרות; התפילה נועדה להתחברות לצלם האלהים כדי להיות מוכן נפשית למפגש המתקן, הדורון הוא מחווה של פיוס, כי ברור שבמלחמה נהרגים או הורגים, ואדם בעל נפש אינו רוצה ליהרג, אבל יצטער גם אם בלית ברירה הוא ייאלץ להרוג.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם


Dear Family and Friends,

After being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure -  the Angel-Spirit-Ghost of Esav according to the Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face". This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other. I guess Shimon and Levi didn't learn from their father. Maybe Yaacov's disappointment could be the disappointment of every father or mother when children behave in a way contradicting their basic values.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Familyיום שישי, 20 בנובמבר 2015

החלום, הסולם והמסע The Ladder, the Dream and the Journey

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
יעקב ברח מהבית בהוראת אמו, מחשש שעשיו יהרוג אותו על ההונאה בקניית הבכורה ועל גניבת הברכה שיועדה לו ע"י אביו ויצא למסע ארוך. בתחילת המסע מתאר לנו הכתוב חלום של התגלות על "סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלהים עולים ויורדםי בו". המדרש מציע ש"מלאכי אלהים עולים ויורדים ב"יעקב" (בו=ביעקב)" ואולי משמעות הדבר שיעקב גילה שיש בו שני חלקים; חלק "אלהי" וחלק "אנושי" והחלום הזה בא להפגיש אותו עם ההכרה הזאת ולהכין אותו למסע אצל לבן שילמד אותו בדרך הקשה מהי מחירה של רמאות ופגיעה.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם


Dear Family and Friends,

"And he dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches the sky, and behold the angels of God ascending and descending on it". … (Genesis 28:12-13)
Maybe all of us experience moments of grandeur, when we are "ascending", but sometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these "downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch with the earth and also maybe add some "heaven" to earth
Shabbat Shalom to All,
Pinchas, Tzippie and Family .
יום שישי, 13 בנובמבר 2015

בכורה וברכה - Tricky interactions between siblings

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
האם  עסקת מכירת הבכורה תמודת נזיד עדשים בין שני נערים בני 15 (בבא בתרא טז, ע"ב)  נחשבת לעסקה תקיפה וחוקית? האם מדובר במשחק ילדים שאין לקחתו ברצינות? במידה  ומדובר בעניין רציני, האם אין כאן הונאה (קניית דבר בעל חשיבות במחיר "חיסול")? דומני שהתורה אינה באה להאדיר דווקא את יעקב בעסקה זו או בגניבת הברכה, אלא להראות שגם יעקב, כמו כל  אבותינו היה בני אדם, לא מלאך, שנזקק למסע ארוך כדי להפוך מ"יעקב"  ל"ישר-אל".
שבת שלום וחודש טוב  לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם


Dear Family and Friends,
Is the transaction between the  2 teenagers  Yaacov and Esau (according to the Talmud Bava Batra 16b they were 15 then) a legal one? or was it just a game? If it was  a serious issue, is one allowed to buy something very important at a ridiculous price. It seems that the Torah doesn't tell this and the story about Yaacov lying to his father about the benediction in order to idealize Yaacov, but rather in order to teach us that Yaacov, our forefather, was a human being, not an angel; a long journey was required in order to become Israel (Yashar-El)
Shabbat Shalom, Hodesh Tov to All
Pinchas, Tzippie and family


יום שישי, 6 בנובמבר 2015

המערה - THE CAVE

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

אברהם אבינו בא מבאר שבע לקרית ארבע היא חברון "לספוד לשרה ולבכותה" (בראשית כג, ב) וקונה עבורה חלקה מעפרון החתי במערת המכפלה.
יש הרוצים לבסס את זכותנו על מערת המכפלה על אותה קניה בין היתר על סמך המדרש (בראשית פרשה עט פסקה ז ): א"ר יודן בר סימון: זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר 'גזולים הן בידכם',  ואלו הן: מערת המכפלה, ובית המקדש וקבורתו של יוסף....
מצד אחד, השאלה היא כמובן עד כמה יש לטיעון מקראי ומדרשי תוקף במשא ומתן ועד כמה יש סיכוי שיהיה קביל ומאידך גיסא, מהו אורך הזמן בו ניתן לתבוע בעלות על רכוש נדל"ני כלשהו בזכות העבר ולנשל בכך את מי שמחזיק כרגע בקרקע. הדבר מסתבך עוד יותר אם מייחסים למקום משמעות דתית או רגישת, מעבר לערך הנדלנ"י. ואולי ניתן ללמוד מהסיפור שיש להפריד בין "ניכוס", בעלות וזיקה רגשית-דתית למקום, כי השילוב בין להט דתי ליצר רכושני הוא מסוכן וקטלני.
שבת של שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

Dear Friends,
Tomorrow we'll read about Avaraham mourning over Sarah and buying a grave in Hevron. Some people want to claim our rights on the Cave of Machpela on this transaction ; there is even a Midrash saying that about 3 places Gentiles cannot claim we stole them, the Cave of Machpela being one of them.
I wonder how this argument (for internal use) has any validity in negotiations and how long a claim of property can be valid in order to evacuate the people who are living now on that property.
Things are even more complicated when there are religious or emotional elements involved. Maybe the lesson could be that we should separate between emotional and religious longing and  the urge to "own" the property.
A Peaceful Shabbat
Pinchas, Tzippie and Family