יום שישי, 13 בנובמבר 2015

בכורה וברכה - Tricky interactions between siblings

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
האם  עסקת מכירת הבכורה תמודת נזיד עדשים בין שני נערים בני 15 (בבא בתרא טז, ע"ב)  נחשבת לעסקה תקיפה וחוקית? האם מדובר במשחק ילדים שאין לקחתו ברצינות? במידה  ומדובר בעניין רציני, האם אין כאן הונאה (קניית דבר בעל חשיבות במחיר "חיסול")? דומני שהתורה אינה באה להאדיר דווקא את יעקב בעסקה זו או בגניבת הברכה, אלא להראות שגם יעקב, כמו כל  אבותינו היה בני אדם, לא מלאך, שנזקק למסע ארוך כדי להפוך מ"יעקב"  ל"ישר-אל".
שבת שלום וחודש טוב  לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם


Dear Family and Friends,
Is the transaction between the  2 teenagers  Yaacov and Esau (according to the Talmud Bava Batra 16b they were 15 then) a legal one? or was it just a game? If it was  a serious issue, is one allowed to buy something very important at a ridiculous price. It seems that the Torah doesn't tell this and the story about Yaacov lying to his father about the benediction in order to idealize Yaacov, but rather in order to teach us that Yaacov, our forefather, was a human being, not an angel; a long journey was required in order to become Israel (Yashar-El)
Shabbat Shalom, Hodesh Tov to All
Pinchas, Tzippie and family


אין תגובות: