יום שישי, 20 בנובמבר 2015

החלום, הסולם והמסע The Ladder, the Dream and the Journey

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
יעקב ברח מהבית בהוראת אמו, מחשש שעשיו יהרוג אותו על ההונאה בקניית הבכורה ועל גניבת הברכה שיועדה לו ע"י אביו ויצא למסע ארוך. בתחילת המסע מתאר לנו הכתוב חלום של התגלות על "סולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומלאכי אלהים עולים ויורדםי בו". המדרש מציע ש"מלאכי אלהים עולים ויורדים ב"יעקב" (בו=ביעקב)" ואולי משמעות הדבר שיעקב גילה שיש בו שני חלקים; חלק "אלהי" וחלק "אנושי" והחלום הזה בא להפגיש אותו עם ההכרה הזאת ולהכין אותו למסע אצל לבן שילמד אותו בדרך הקשה מהי מחירה של רמאות ופגיעה.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם


Dear Family and Friends,

"And he dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches the sky, and behold the angels of God ascending and descending on it". … (Genesis 28:12-13)
Maybe all of us experience moments of grandeur, when we are "ascending", but sometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these "downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch with the earth and also maybe add some "heaven" to earth
Shabbat Shalom to All,
Pinchas, Tzippie and Family .
אין תגובות: