יום שישי, 24 בפברואר 2012

המשכן שבלב ומסביבנו

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר, בפרשה הראשונה העוסקת במשכן, נקרא "ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם".

האם יתן "לצמצם" את האלהי לממדים אנושיים? אולי יש כאן אתגר המלמד אותנו שה"שכינה" איננה בבניין, או "בשמים", אלא בתוכנו וביחסינו עם האחר, כאן, על פני האדמה?

שבת שלום וחודש טוב לכולכם

Dear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.

This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven.

Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all


יום חמישי, 16 בפברואר 2012

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

התורה מסמיכה את האיסור להונאת הזר "כי גרים היינו בארץ מצרים" ל איסור עבודה זרה,; אולי מלמדת אותנו סמיכות הפסוקים להפעיל שיקול דעת מוסרי כאשר אנחנו מתמודדים עם זיכרון ההיסטוריה. נרקיסיסם אתנוצנטרי המוביל לדיכוי הזר הוא אולי סוג מוכר וידוע של עבודה זרה ומשקף חולשה אנושית מובנת, אך מגונה.

שבת שלום לכולכם
Dear Family and Friends,

The proximity between the interdiction of worshipping idols and the obligation of defending the rights of the stranger, since "we were strangers in Egypt", probably teaches us to adopt a moral attitude when we deal with our historical memories; ethnocentric narcissism, leading to oppression of the stranger is probably a very well known and popular form of idolatry and reflects a deplorable but understandable human weakness.

Shabbat Shalom to all,


יום שישי, 3 בפברואר 2012

שירה שהיא "מעבר"

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

מחר, בפרשת בשלח, נקרא את "שירת הים". המדרש מספר לנו שהמלאכים ביקשו "לומר שירה", אך הקב"ה השתיק אותם ואמר: מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה?! ואולי מדרש התנאים (ספרי דברים לב, מג) בו נאמר: "גדולה שירה שיש בה עכשיו, ויש בה לשעבר, ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה לעולם הבא" מלמד אותנו שה"שירה" המבטאת את תחושת השמחה והכרת הטוב על ההצלה והניצחון צריכה להיות "נקייה" ומעבר ל"זמן", בלי שמחה לאידם של אלה ששילמו את מחיר נצחוננו והצלתנו. המשוררת הגדולה ויסלבה שימבורסקה שהלכה לעולמה שלשום היטיבה לכתוב שירה אנושית על-זמנית. יהי זכרה ברוך .

שבת שלום לכולכם ושנה טובה לאילנות ולכולנוDear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about the Crossing of the Red Sea. The Midrash tells us that the Angels wanted to 'Sing" and Praise G-d, who reacted by saying:" My handiwork is drowning and you want to sing?!" Another Midrash describes Song, Poetry and Praise as being untemporal. Maybe this teaches us that "Praise", "Song" and "Poetry" should be "pure" and beyond "time, expressing Joy at being rescued does without gloating over the enemy's defeat" . The great poet, Wislawa Shimborska, left this world on Wednesday; her poetry, even when dealing with everyday issues, reached eternity. May her memory be blessed.

Shabbat Shalom to all and Shana Tova to the Trees.