יום שישי, 24 בפברואר 2012

המשכן שבלב ומסביבנו

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר, בפרשה הראשונה העוסקת במשכן, נקרא "ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם".

האם יתן "לצמצם" את האלהי לממדים אנושיים? אולי יש כאן אתגר המלמד אותנו שה"שכינה" איננה בבניין, או "בשמים", אלא בתוכנו וביחסינו עם האחר, כאן, על פני האדמה?

שבת שלום וחודש טוב לכולכם

Dear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.

This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven.

Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all


2 comments:

AntwForum אמר/ה...

Seventy faces to Tora, so definitely a nice and humane interpretation. But historically, in fact, Ancient Judaism did follow suit and like all nations and religions it conceived a temple to indeed 'house' the Shechina in it.

הגיגים פנחסיים אמר/ה...

Indeed so, my dear friend and "landsman", but weknow that at least since our Sages, Judaism evolved and instead of a Temple, we have houses of gathering (בתי כנסת)
and houses of learning (בתי מדרש)
Shabbat Shalom
Pinchas (Pinou)