יום שישי, 2 במרץ 2012

נוכחות נעדרת ומופנמת וזיכרון

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר, נקרא את פרשת תצווה, בה יש תיאור מפורט של בגדי הכהונה. הדבר המפתיע הוא שבפרשה זו, שמו של משה רבנו, הגיבור של כל 4 חומשי התורה, אינו מופיע. כמו-כן, בסוף ספר דברים, מספרת לנו התורה שגם מקום קבורתו של משה רבנו אינו ידוע. במקביל, אנחנו קוראים מחר את פרשת "זכור את אשר עשה לך עמלק". האם מלמדת אותנו התורה מה עלינו לזכור ולשם מה? האם, אולי, התורה רוצה לחנך אותנו לא להיות תלויים במנהיג כריזמטי? ומאידך לזכור שיש רוע בעולם ושעלינו לא להתפתות ל"עמלקיות", דהיינו לניצול חלשים מאיתנו?

שבת שלום ופורים שמח
Dear Family and Friends,

In the Torah section we'll read tomorrow, Moshe's name doesn't appear; in the Book of Esther, which we'll read on Purim, G-d's name doesn't appear.

Maybe this teaches us that what happens "behind the scenes" is much more meaningful than what we see; our visual perception may lead to superficial conclusions. Reality has more than one layer. This may explain the unpredictable or the mysterious.

Shabbat Shalom- Purim Sameach to all,אין תגובות: