יום שישי, 26 בפברואר 2010

כידוע, מגילת אסתר היא ספר ש'אין בו אלוהים' – בניגוד לרוב רובם של כתבי הקודש, שמו של הקב"ה אינו מופיע בו.

בספר זה האל מסתיר את פניו ונותן לבני אדם לנהל את חייהם ואת מאבקיהם ללא התערבותו. ואולי גם החלק האלוהי באדם מסתתר ונרמז בו בין היתר ע"י נכונותה של אסתר, גיבורת הספר, לסכן את מעמדה ואת חייה כדי להציל את בני עמה.

אולי החלק האלוהי הוא האומץ לסכן נוחות ומעמד כדי להגן על החלש והנרדף מפני העריצות השלטונית.

שבת שלום ופורים שמח לכולכם.Dear Family and Friends,

G!d's name doesn't appear in Megillat Esther; It’s a "godless" book, unlike most books of the Bible.

In this book, G!d hides his face and doesn't interfere in human affairs and conflicts.

Maybe this book generally lacks "divine" parts of men, with the exception of some hints; Esther is prepared to sacrifice her status and her life, in order to save her people.

Maybe the "divine" part (G!d's image) of human beings resides in our readiness to endanger our personal comfort in order to protect the persecuted and discriminated people.

Shabbat Shalom and Happy Purim to all.יום שישי, 19 בפברואר 2010

Dear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.

This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven. Can we translate "Sanctity" into "Transcendence" and would that mean that the ideal of building a "Sanctuary" means to transcend beyond our egocentric concrete needs?

Shabbat Shalom to all,