יום שישי, 30 בנובמבר 2018

צדקה ממני

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
דומני שהגיבורה האמתית של פרשת השבוע היא תמר, שלא וויתרה ליהודה.  יהודה יהודה ראה בה  את האשֵמה למות שני בניו ("כי אמר פן ימות גם הוא (שלה) כאחיו). לאחר מכן, הוא מייצג, בדומה לאחיו, את המוסר הכפול שהיה מקובל בימים אלו, ואולי גם לא לגמרי נעלם בימינו; הוא לא נמנע מכניעה לדחפיו המיניים אחרי מות אשתו והולך ל"קדשה" ("ויחשבה לזונה"), אך לאחר מכן, כאש מתברר שכלתו, המחויבת (חד-צדדית) למשפחתו "הרתה לזנונים", הוא מוכן להוציא אותה להורג, עד שהיא בתבונת וברגישותה מלמדת אותו שיעור חשוב: האישה איננה אובייקט לסיפוק צרכים מיניים, היא אדם שנברא בצלם א-להים, לזכותו ייאמר שבשלב הזה, הוא היה מוכן לומר: "צדקה ממני".
האם ניתן ללמוד מכך שיש לעתים נטייה לזלזל בקטגוריות מסוימות של בני אדם, אך אם מוכנים להקשיב ולא להתחפר בעמדות מתנשאות, נגלה שכולם בני אדם כמונו.
שבת שלום וחנוכה שמח
פנחס, ציפי ובני משפחתם
לא בחיל ולא בכוח
Sorry, I didn't have the time to translate; will try to do better next week
Shabbat Shalom and Hanukkah Sameah
Pinchas, Tzippie and Family

פשבן

יום שישי, 23 בנובמבר 2018

בין תחושות אינסטינקטיביות לרגישות מוסרית On Ghosts and Encounters

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יעקב עומד לפגוש את   עשיו אחיו בשובו מפדן ארם. מטבע הדברים, הוא חושש מהמפגש הזה. 
התורה מתארת את רגשותיו של יעקב בחמש מילים: "ויירא יעקב מאד, ויצר לו", ורש"י, בעקבות המדרש, מתייחס לשני הפעלים: "ויירא - שמא ייהרג; ויֵצר לו - אם יהרוג הוא את האחרים."
יעקב ידע שבמאבק אלים אין מנצחים, רק מנוצחים; כי האדם הרגיש והמוסרי לעולם לא יוכל להתעלם מהריגתו של אדם אחר, גם אם לא היתה לו ברירה אחרת. 
מעניין להתבונן בקשר בין הפחד ליהרג לבין החשש להרוג; האם הפחד האינסטינקטיבי והאנוכי מאפשר הזדהות או אמפתיה עם האחר? כלומר: הפחד האנושי כל כך הוא התשתית לרגש המוסרי, או לחילופין, בלשונו של לוינס: המפגש עם הפנים של האחר, המהווה מעין מפגש "פנים אל פנים" עם האחר האולטימטיבי, הוא מעין תביעה: אל תרצח אותי ואם מתקיים המפגש, אז אני מזהה אצל האחר את אותה תביעה שלי כלפיו.
שבת של שלום,של מפגש, של שלוה ושקט, גם לתושבי דרום הארץ וגם לתושבי עזה.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
קטונתי מכל החסדים -יונתן רזאל
Dear Family and Friends, 
After being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure -  the Angel-Spirit-Ghost of Esav according to the Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face".
This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
קטונתי מכל החסדים -יונתן רזאל

יום שישי, 16 בנובמבר 2018

שתי חוויות ליליות Between Heaven and Earth

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו,
בפרשה שנקרא מחר מספרת לנו התורה שני דברים שקרו ליעקב אבינו בלילה; חלום הסולם בו הוא רואה "מלאכי אלהים עולים ויורדים בו" - והמדרש מפרש "בו=ביעקב". בהמשך, מסופר לנו שהוא הלך לישון "עם רחל (האהובה) " ובבוקר: "והנה היא לאה (השנואה)".. יתכן שחלק מאיתנו הרגישו הרגשה דומה השבוע  בלילה בין שלישי לרביעי; אכן, היתה לא מעט שנאה מיותרת באוויר במערכת הבחירות הזאת, לצד גילויים מדהימים של סולידריות ותהגייסות בחברה האזרחית, אך אולי כעת, כפי שיעקב אולי יכול היה ללמוד מלאה, שכמוהו, במצוות אמו,  הסכימה לרמות, בעצת אביה וכפי שאולי נרמז לו בחלום הסולם שיש באפשרותו לעלות מעלה מעלה או לרדת מטה מטה, גם עלינו ללמוד שגם בידינו, וגם בידי ראש העיר הנבחר קיימת הבחירה הזאת. שאלו שלום ירושלים, ישליו אוהביך. יהי שלום בחיך, שלוה בארמנותיך
שבת של שלום, נחמה ותקווה לכולנו
פנחס, ציפי ומשפחתם
 http://pinchaspeace.blogspot.com
מלאך מסולם יעקב
https://www.youtube.com/watch?v=vKFi7fsZ0u4  
ובאותו נושא:

Dear Family and Friends,

"And he dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches the sky, and behold the angels of God ascending and descending on it". … (Genesis 28:12-13)
Maybe all of us experience moments of grandeur, when we are "ascending", but sometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these "downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch with the earth and also maybe add some "heaven" to earth
Shabbat Shalom to All,
Pinchas, Tzippie and Family .
מלאך מסולם יעקב
https://www.youtube.com/watch?v=vKFi7fsZ0u4
More on this topic: http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2013/11/ladders-bridges-and-dreams.html    

יום שישי, 9 בנובמבר 2018

הליצנים שבכל דור ודור Disputed Wells

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, 
על המילים בפסוק הראשון בפרשת תולדות, אותה נקרא בשבת, "אברהם הוליד את יצחק" מזכיר רש"י את "ליצני הדור" שטענו שבעצם שרה נכנסה להריון מאבימלך מלך גרר, ומסביר בכך את הצורך להדגיש ש"אברהם הוליד את יצחק".
מיהם אותם "ליצני הדור"? והאם בכל דור ודור נמצא "ליצנים" כאלה,  ומהי הדרך להתמודד איתם?
נראה לי שאותם "ליצנים" שבכל דור ודור מעוניינים ללעוג, להשמיץ, אולי לעשות דלגיטימציה ומוכנים להפיץ כל שמועה שתזיק ליריב ותשחיר אותו בעיני הציבור, וזאת במקום להיכנס לדיון ענייני ולהתווכח על המהות בצורה מכבדת.
ולוואי שהשיח הציבורי הפתוח והחופשי ינצח  את אותם ליצני הדור בחברתנו.
שבת שלום וחודש טוב
פנחס, ציפי ובני משפחתם
הליכה לקיסריה (אלי, אלי) לזכרה ולכבודה של חנה סנש שהוצאה להורג ב-7.11.44

Dear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about Yitzhak, the post-traumatic survivor.
Among other issues we'll read about the wells he digged at the same places where his father had digged them before.
Two of them aroused a conflict between him and the local owners of the land and perhaps the names Yitzhak gives them symbolize his relation to them as well as the fact that they are conflictuous.
Nevertheless, Yitzhak digs until there is no dispute about the 3rd well. Does his post-traumatic identity influence his appreciation of life and peace?
Shabbat Shalom and Hodesh Tov to all
Pinchas, Tzippie and Family
הליכה לקיסריה (אלי, אלי) לזכרה ולכבודה של חנה סנש שהוצאה להורג ב-7.11.44

יום חמישי, 1 בנובמבר 2018

פרשת השבוע לנוכח אירועי השבוע The Etz Hayim Tragedy - Reflections

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
קשה להשתחרר מאירועי השבוע האחרון ולהתייחס ל"פרשת השבוע" שנקרא בשבת, כאילו לא קרה דבר, כאילו אנחנו מנותקים מכל מה שקורה וספונים - בדומה לרבי שמעון בר יוחאי - באיזו מערה.
כן, בשבת שעברה נרצחו 11 יהודים בבית כנסת "עץ חיים" בפיטסבורג , באמצע תפילתם, על ידי אדם אכול שנאה, שחשב שהוא עושה את הדבר הנכון. משפחה שלמה נהרגה בתאונת דרכים בגלל שרכבם התנגש עם אדם שלא נהג באופן אחראי, ולהבדיל התקיימו בחירות מוניציפליות בהן חלו כמה הפתעות מעניינות ומבטיחות, כאשר בירושלים נשארנו עם שני מועמדים; אחד מהם נבחר בגלל תמיכת חלק מהמפלגות החרדיות ובעזרת השרים דרעי וליברמן, והשני מייצג ציבור המעוניין בירושלים פלורליסטית, בה כל אדם יוכל לחיות לפי אמונתו וערכיו. בנוסף לכך, אם לפני שבועיים ציינו 23 שנים לרצח ראש ממשלה לפי התאריך העברי, לא מעט אנשים זוכרים את הרצח ב--4.11.
האם דברים אלו קשורים לפרשת השבוע, בהנחה שכדברי רוזנצוווייג יש להתייחס לפרשת השבוע כאיגרת שנשלחת אלינו באופן אישי וקבוצתי?
קשה לא לראות את הדמיון בין רציחתם של מתפללים מוסלמים במערת המכפלה ע"י ברוך גולדשטיין לרצח היהודים בפיטסבורג; הרב עמיטל ז"ל  גם הצביע על הקשר בין הרצח במערה לרצח רבין באלבום שיצא ליובל החמישים למדינה.
דומני שרצח על רקע אידיאולוגי/דתי/ או גזעני מקורו בעיוות ערכי חמור, המקדש קברים ואדמה  ומזלזל בחיי אדם, שנבראו בצלם אלהים. הבה נקווה שראשי הערים שנבחרו ושייבחרו יידעו לבחור את הבחירות הערכיות הנכונות
שבת של שלום ושל נחמה
פנחס, ציפי ובני משפחתם
  החיטה צומחת שוב
https://www.youtube.com/watch?v=uPm1toXOUi8
Dear Family and Friends,
It's hard to  write about the Parasha and behave as if last week was a regular week. The massacre of 11 Jews at the "Etz Haim" Synagogue in Pittsburgh arouses many  reflections about ideological religious and racist aberrations.
It's hard not to remember that 24 years ago, Baruch Goldstein assassinated  29 people who were praying in "Mearat Hamachpela" and that not much later a religious zealot assassinated Rabin and to understand that if ideology, graves and land are more important than human life, inevitably some people will direct their hatred and violence towards people whose life is considered worthless. Let us hope and pray for leaders who will fight against racism of any kind and condemn all kinds of violence.
We wish you a peaceful Shabbat of Consolation
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com


  החיטה צומחת שוב
https://www.youtube.com/watch?v=uPm1toXOUi8