יום שישי, 27 בנובמבר 2015

ויירא - ויצר Anxious Encounter

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
 יעקב הכין עצמו לקראת המפגש עם עשיו  בשלושה מישורים  תפילה, דורון ומלחמה (מדרש, רש"י).כמו-כן,התורה  מספרת לנו משהו על חששותיו של יעקב לקראת המפגש המחודש: וַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ. ורש"י (וגם פרשנים נוספים)  בעקבות המדרש, מפרש:
 "ויירא ויצר - ויירא - שמא יֵהָרֵג (ב"ר ותנחומא) וַיֵצֶר לו " -  אם יהרוג הוא את אחרים. ואולי מלמדת אותנו התורה שלפני שיוצאים למלחמה יש למצות אופציות אחרות; התפילה נועדה להתחברות לצלם האלהים כדי להיות מוכן נפשית למפגש המתקן, הדורון הוא מחווה של פיוס, כי ברור שבמלחמה נהרגים או הורגים, ואדם בעל נפש אינו רוצה ליהרג, אבל יצטער גם אם בלית ברירה הוא ייאלץ להרוג.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם


Dear Family and Friends,

After being away for more than 20 years, Yaacov is on his way back home and will be meeting his brother, whom he left full of resentment. This encounter arouses anxiety and before he actually meets him, he struggles with a mysterious figure -  the Angel-Spirit-Ghost of Esav according to the Midrash - and he succeeds to have him surrender. Afterwards he meets his brother "face to face". This may teach us that sometimes in order to be able to meet a person "face to face" and establish a real relationship, we have to overcome some "ghosts", some inner images who distort the human aspect of the Other. I guess Shimon and Levi didn't learn from their father. Maybe Yaacov's disappointment could be the disappointment of every father or mother when children behave in a way contradicting their basic values.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Familyאין תגובות: