יום שישי, 11 בספטמבר 2020

לא בשמים

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בשבת האחרונה של שנת תש"פ (תכלה שנת פורענות) נקרא את נצבים-וילך - נקרא את המילים "לא בשמים היא"- מילים אלו מצאו את מקומם באגדה תלמודית ידועה (תנורו של עכנאי) בה  רבי יהושע מגיב להוכחות הניסיות שמביא רבי אליעזר לשיטתו והוא מכריז, גם כתגובה לבת-קול שיצאה מהשמים   המצדיקה את עמדתו של רבי אליעזר, "לא בשמים היא" - התורה כבר ניתנה לבני אדם ובה כתוב שההכרעה היא לפי דעת הרוב.דומני שמילים מכוננות אלו מתכתבות עם מה שקראנו בשבת שעבר על "אבנים" , עליהם יש לכתוב את התורה, מהם יש לבנות מזבח. ואולי מדובר באבנים האמורים להיות אבני יסוד של בניין  חברה תקינה;החברה צריכה להיבנות על יסודות של אתוס תרבותי משותף, המזבח (כלומר המרחב המקודש) אינו סובל כוחנות והרג (אם מזבח אבנים תבנה לי, לא תניף עליהם ברזל) ואנו גם מצווים על "אבן שלמה וצדק יהיה לך", כלומר: יסוד נוסף נחוץ לבניינה של חברה היא "צדק". שבת של שלום, תקווה ותפילה לבריאות וחברה מתוקנת,פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com  הנשמה לך (מתוך הסליחות- לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: אהוד בנאי) https://www.youtube.com/watch?v=zgqACn_FCRI Dear Family and Friends,I apologize for not having the time to translate these thoughtsWe all wish you good health Shabbat Shalom to allPinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com הנשמה לך (מתוך הסליחות- לחן: שלמה קרליבך, ביצוע: אהוד בנאי) https://www.youtube.com/watch?v=zgqACn_FCR

אין תגובות: