יום שישי, 28 באוגוסט 2020

סיפור מורכב Suffering and Ethics

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, דומני שבחיבור בין הפרשה שקראנו בשבת שעברה לפרשה שנקרא מחר, התורה מספרת לנו סיפור על המתח בין חלקים שונים בנפש האדם, המשתקפים גם באנושיותה של חברה. פרשת עגלה ערופה בה הסתיימה קריאת התורה בשבת שעברה  נועדה לדעתי ללמד אותנו שני דברים: אחריותה של המנהיגות (הזקנים והשופטים) למצבה המוסרי של החברה וגם, ובעיקר שכאשר נהרג אדם - ולא משנה מיהו - יש לעצור הכל. אין לעבור לסדר היום. מיד לאחר מכן (באותו פרק פסוק י) ממשיכה התורה במילים "כי תצא למלחמה על אויביך..." ורש"י, בעקבות חז"ל מסביר שמדובר ב"מלחמת רשות", כלומר:מלחמת ברירה. ובהמשך מספרת לנו התורה על "אשת יפת תואר" - שבויית מלחמה שהלוחם לוקח אותה לאישה כי "חשק בה". הסיפור ממשיך בכך שלאותו לוחם יש אישה נוספת, ואת אשת האויב שלקח הוא ישנא, אך היא זו שיולדת לו את בנו הבכור, שהופך להיות "בן סורר ומורה", המזלזל בהוריו. לכן, יש אולי להבין את הטקס המרשים של העגלה הערופה כאזהרה מפני יציאה פזיזה וחפוזה למלחמה מיותרת, בה הורגים ונהרגים, בה בסופו של דבר מתפתחת זילות  בחיי אדם, בכבוד האדם ובנפש האדם.שבת של שלום, וחודש אלול   של תקווה להעצמת האנושיות פנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com לכבודו ולזכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שנפטר בג' באלול לפני 85 שנים"בן אדם, עלה למעלה" - מילים: הרב קוק, לחן: אביגיל עוזיאל, ביצוא: להקת אורותhttps://www.youtube.com/watch?v=z3KaGd1aMAU   ולכבודה ולזכרה של המשוררת הנפלאה דליה רביקוביץ, שנפטרה לפני 15 שניםרבי עקיבא: מילים: דליה רביקוביץ , לחן: יאיר רוזנבלום, ביצוע: רבקה זוהרhttps://www.youtube.com/watch?v=a02ZIEbpnXo   ENGLISH DIFFERENT FROM HEBREW DearFamily and Friends,Amongthe Laws mentioned in the Torah-section we'll read tomorrow, there are manylaws related to the poor,  the widow,  the orphan and the strangerand very often, when the Torah deals with the Just and Moral attitude towardsthe underprivileged members of society, we read: "You should remember thatyou have been slaves in Egypt".Maybesometimes people who have suffered, have the tendency to "monopolize"suffering and to be empathetic towards other people's suffering; therefore weare reminded of the proper moral attitude towards the underprivileged. ShabbatShalom to all,Pinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.comלכבודו ולזכרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שנפטר בג' באלול לפני 85 שנים"בן אדם, עלה למעלה" - מילים: הרב קוק, לחן: אביגיל עוזיאל, ביצוא: להקת אורותhttps://www.youtube.com/watch?v=z3KaGd1aMAU   ולכבודה ולזכרה של המשוררת הנפלאה דליה רביקוביץ, שנפטרה לפני 15 שניםרבי עקיבא: מילים: דליה רביקוביץ , לחן: יאיר רוזנבלום, ביצוע: רבקה זוהרhttps://www.youtube.com/watch?v=a02ZIEbpnXo  

אין תגובות: