יום שישי, 11 בדצמבר 2020

ויסף ויהודה: שני דגמים Priorities

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בפרשת וישב נפגוש שנים מבניו של יעקב, שיהפכו לארכיטיפים במסורת היהודית לדורותיה; יוסף (מילד אהוב ע"י אביו ושנוא ע"י אחיו למשנה למלך במצרים, ולעתיד לבוא: משיח בן יוסף)) ויהודה (היוזם את מכירת יוסף, "יורד מאחיו" על כל המשתמע מכך,  מתעמת איתו "בעוד שבועיים", מייסד מלכות בית דוד ולעתיד לבוא: משיח בן דוד). לכל אחד משני אחים אלו, יש בפרשתנו מילים משמעותיות; יהודה, אחרי ששכב עם תמר כלתו ("ויחשבה לזונה") ורצה להוציא אותה להורג כשהתברר שהיא בהריון ואחרי שהיא עימתה אותה בצורה מרומזת, אומר: "צדקה ממני". אין ספק שהיא בודאי צדיקה ממנו, כי יכלה גם לעשות לו "שיימינג", אך יש כאן בכל זאת לקיחת אחריות מצדו של יהודה: מנהיג המוכן להודות בחולשותיו.יוסף, לעומת זאת, כאשר אשת פוטיפר מנסה לפתותו, עומד בפיתוי ונכנס לבית הסוהר, כנראה במעשיהו,  במחלקת ה-VIP (מקום אשר אבירי המלך אסורים). שם, לפני שהוא מפרש את חלומותיהם של שרי המשקים והאופים, הוא אומר: "הלוא לאלהים פתרונים": נראה גם בהמשך שיוסף הוא זה שרואה את התערבות האל בכל  מה שיקרה לו ולאחרים, במציאות ובחלום.ואולי יש כאן שתי פרדיגמות של גאולה שיש ביניהם  מתח: הנכונות לפרש את המאורעות ולהסיק מהם את רצון האל לעומת מחויבות לאחריות. האם ניתן למצוא איזון בין סכנת ההיבריס  הנובעת מעמדת "כוחי ועוצם ידי", לעומת היומרה  להסביר את התערבות האל בהיסטוריה? (פח השמן או גבורת המכבים?)נאחל לכולנו הוספת אור של אהבה ושלום בשבת מיוחדת זופנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.comלכבוד יום הולדתה של חוה אלברשטיין  השבוע: תפילות חדשות https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bcולזכרו של אריק איינשטיין, שנפטר ביחנוכה לפני 7 שנים: יש  בי אהבה והיא תנצחhttps://www.youtube.com/watch?v=Gx3Z33UH3yo אלי אתה ואודיך-  (ניגון חב"די), ביצוע: אביתר ונועם בנאיhttps://www.youtube.com/watch?v=2alhYaNaPE4 -- Dear Family and Friends,This evening we are lighting theCandles of Hanukkah before lighting Shabbat candles; it's interesting to noticethat Hanukah candles are lit outside or at a window; their purpose is topublicize the miracle of our cultural and spiritual survival. If somebodydoesn’t have enough money for both (Shabbat and Hanukah candles), Shabbatcandles have priority, since they reflect inner harmony and peace; Maimonideseven generalizes this idea by claiming that the entire Torah is aimed towardsachieving Peace in the world. Maybe it’s important to remember this, when toooften religion has become one of the main factors of conflict and hatred. Shabbat Shalom and  Hanukkah Sameach to allPinchas, Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace.blogspot.com   לכבוד יום הולדתה של חוה אלברשטיין  השבוע: תפילות חדשות https://www.youtube.com/watch?v=Z-YGCFDe9bcולזכרו של אריק איינשטיין, שנפטר ביחנוכה לפני 7 שנים: יש  בי אהבה והיא תנצחhttps://www.youtube.com/watch?v=Gx3Z33UH3yo אלי אתה ואודיך-  (ניגון חב"די), ביצוע: אביתר ונועם בנאיhttps://www.youtube.com/watch?v=2alhYaNaPE4   פשבן

אין תגובות: