יום חמישי, 26 בנובמבר 2020

יציאה, בריחה וחלום UPS AND DOWNS

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, הפרשה שנקרא בשבת מתחילה במילים "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה". לעומת זאת, בהפטרת השבת (הושע יב) כתוב: "ויברח יעקב שדה ארם". בשבוע שעבר קראנו שרבקה עודדה את יעקב לברוח מעשו אך לעומת זאת,   אמרה ליצחק: "קצתי בחיי מפני בנות חת" ואכן, בעקבות משפט זה, אמר יצחק ליעקב: "לא תקח אשה מבנות כנען. קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך, וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך"; כלומר: גם אבי אברהם "הביא" לי את אמך משם באמצעות עבדו. האם יעקב הרגיש שהוא ברח מבית אביו ואמו, כי הוא בסכנה? האם הוא הבין שאת אשתו עליו למצוא במשפחת אמו? במקורות המשפחתיים של אברהם?  נגלה בשבוע הבא שלקראת חזרתו ופגישתו עם עשו, הוא עדיין לא השתחרר מתחושת הסכנה. אין ספק שהמקרא מתאר בפרשתנו מסע מופלא ומורכב.האם ניתן ללמוד מזה שלעתים מה שמתחיל  כ"בריחה" , כלומר עזיבת מקום בו יש תחושה של איום פיזי, נפשי או רוחני, יכולה להפוך למסע מעשיר? ואולי, כדי שזה יקרה, יש צורך בחלום המחבר את האדם מ"הארץ", (מהפחדים הקמאיים ביותר ל"שמים" (לאפשרויות הנמצאות "שם", כלומר: לא בהישג יד, אבל בתקוות, בחלומות ובחזון) ?שבת של סולמות וחלומות אמיצים ומעשיריםפנחס, ציפי ומשפחתםhttp://pinchaspeace.blogspot.com קטונתי מכל החסדים- יהונתן רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=z_aKQax7_kwה' מי יגור באהלך? (תהלים טו) - לחן וביצוע: אהרון רזאל- לזכרו של דוד בן גוריון שאהב מאד פרק זה בתהילים ושהלך לעולמו השבוע, לפני 47 שניםhttps://www.youtube.com/watch?v=-W3bZM9DElQ ולכבוד שבת: ירדה השבת על בקעת גינוסר - מילים: יהושע רבינוב לחן: דוד זהבי ביצוע: נורית גלרוןhttps://www.youtube.com/watch?v=Wo0AfLBidHg ועוד על סולם יעקב בצרופה Dear Familyand Friends, "Andhe dreamed and behold a ladder stationed on the earth and its top reaches thesky, and behold the angels of God ascending and descending on it". …(Genesis 28:12-13)Maybe allof us experience moments of grandeur, when we are "ascending", butsometimes, after "ups" there are "downs", but maybe these"downs" are inevitable, since as humans we have to keep in touch withthe earth and also maybe add some "heaven" to earthShabbatShalom to All,Pinchas,Tzippie and Family . http://pinchaspeace.blogspot.com Moreon this topic: http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2013/11/ladders-bridges-and-dreams.html    http://pinchaspeace.blogspot.com  קטונתי מכל החסדים- יהונתן רזאלhttps://www.youtube.com/watch?v=z_aKQax7_kwה' מי יגור באהלך? (תהלים טו) - לחן וביצוע: אהרון רזאל- לזכרו של דוד בן גוריון שאהב מאד פרק זה בתהילים ושהלך לעולמו השבוע, לפני 47 שניםhttps://www.youtube.com/watch?v=-W3bZM9DElQ ולכבוד שבת: ירדה השבת על בקעת גינוסר - מילים: יהושע רבינוב לחן: דוד זהבי ביצוע: נורית גלרוןhttps://www.youtube.com/watch?v=Wo0AfLBidHg   -- פשבן

אין תגובות: