יום שישי, 6 בנובמבר 2020

ויתמהמה מה - מה? LOT and Sedom

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, בפרשת וירא שנקרא מחר, נתייחס למילה אחת: וַֽיִּתְמַהְמָ֓ה. מילה זו מבטאת את תגובתו של לוט להודעת המלאכים המבשרים לו על הריסת סדוםּ ועל ההוראה לצאת משם. והרש"ר הירש, בפירושו על התורה, כותב:  מגזרת "מהה"- שהוא משורש "מה"- הבלתי מוכרע, הבלתי ידוע. התמהמה- התעכב מחוסר הכרעה. חשבתי שהכפילות  "מה- מה" מבטאת את האמביוולנטיות של לוט  לגבי עזיבת סדום. בנוסף, בעלי המסורה קבעו את הטעם "שלשלת"  על מילה זו, המחזקת את תחושת העיכוב.  הקול האלוהי- מלאכי בתוך לוט  אמר לו: אינך יכול להישאר בסדום, כי השחיתות עברה כל גבול. אך,  מצד שני, קשה לעזוב  מקום בו שהה במשך שנים רבות.ואולי אפשר ללמוד מזה שלעתים אנו נדרשים להתמודד עם הקושי לעזוב את אזור הנוחות כדי להקשיב לקול האלוהי-מוסרי שבתוכנו ולהיות נאמנים לעצמנו.שבת של שלום, בריאות ותקוות חדשותפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeaceblogspot.com  עקידת יצחק - נעמי שמר - עיבוד: דוד קריבושיhttps://www.youtube.com/watch?v=p64TXGU2ipM אל תשלח ידך אל הנער:https://www.youtube.com/watch?v=t5XSOY0jFcY&t=4792s  DearFamily and Friends,Last weekwe read about Lot who, after leaving Abraham, landed in Sedom.Tomorrow, we'll read about Abraham's dialogue with G-d trying toargue about the Divine Judgment. Afterwards we'll meet Sedomat its worst which inevitably leads to destruction. There aremany elaborations on Sedomic culture in Rabbinic Literature, but the Torahitself emphasizes the attitude towards strangers, which ischaracterized by violence, humiliation and exploitation.Iguess that a society who behaves in a non respectful andviolent way towards strangers has no right of existence, sinceanybody at a certain point can be considered as the stranger ,as the "Other".Shabbat Shalom toall,Pinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeaceblogspot.com  עקידת יצחק - נעמי שמר - עיבוד: דוד קריבושיhttps://www.youtube.com/watch?v=p64TXGU2ipM אל תשלח ידך אל הנער:https://www.youtube.com/watch?v=t5XSOY0jFcY&t=4792s

אין תגובות: