יום שישי, 23 באוקטובר 2020

"בדורותיו" Coping with traumatic events

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,"נח - איש צדיק תמים היה בדורותיו", כך מתאר לנו המקרא את אחת מהדמויות החשובות ספר בראשית, אביהם של "בני נח", השריד הפוסט-טראומטי של המבול. רש"י, בעקבות המדרש,מזהה במילה "בדורותיו" שתי משמעויות וכותב: "יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, ויש דורשים אותו לגנאי"; כלומר: האם אנחנו רואים בנח אדם שגם בדור מושחת, מצליח להיות צדיק,  ומכך ניתן להסיק שבדור אחר (דורו של אברהם למשל), הוא היה אפילו מגיע לרמה נעלה יותר, או שהמילה "בדורותיו" - בדומה אולי ל"יפתח בדורו-כשמואל בדורו" - מבטאת יחסיות: יחסית לדור המושחת, הוא נחשב לצדיק.  דומני שאפשר לראות  כאן דיון עקרוני: האם עצם העובדה שאדם מצליח לא להיות מושפע ע"י סביבה מושחתת מספיקה כדי להגדירו כצדיק, או אולי אם הוא אינו מצליח להיות משמעותי עבור סביבתו, הוא יהיה רק "צדיק יחסי"? אולי מלמדת אותנו התורה בזה שהאדם ההגון והישר  מחויב לפעול למען חברה צודקת וחומלת וא לומר "אני את נפשי הצלתי"שבת של שלום, בריאות ותקווה לכולכםפנחס, ציפי ומשפחתםhttp;//pinchaspeace.blogspot.comיונה מצאה בו מנוח- ניגון ברסלבי- ביצוע: להקת טנדוhttps://www.youtube.com/watch?v=v2cSeIm2H-Y ברכנו - יוחאי בן אב"י (לכבוד ז' במרחשוון - בו מתחילים לבקש גשמים)https://www.youtube.com/watch?v=rl1z8XMsH6o חלון לים התיכון - יהודה פוליקרhttps://www.youtube.com/watch?v=IeYnPEV3-vU -- Dear Familyand Friends, Humansociety – or more specifically ; the survivors of the Flood – experienced atrauma. People and societies react to traumatic experiences in different ways.Noach,maybe because he felt guilty about his survival and didn’t (unlike Avraham)argue about the destruction of the entire human world, got drunk.The entirehuman society became "one nation", "unified" under atotalitarian regime, where humanity can got lost and humankind had to bedispersed all over the world, in order to enable diversity of cultures .What doesthat teach us about appropriate coping with traumatic events?ShabbatShalom and Hodesh Tov to all,Pinchas,Tzippie and Family  http;//pinchaspeace.blogspot.com   יונה מצאה בו מנוח- ניגון ברסלבי- ביצוע: להקת טנדוhttps://www.youtube.com/watch?v=v2cSeIm2H-Y ברכנו - יוחאי בן אב"י (לכבוד ז' במרחשוון - בו מתחילים לבקש גשמים)https://www.youtube.com/watch?v=rl1z8XMsH6o חלון לים התיכון - יהודה פוליקרhttps://www.youtube.com/watch?v=IeYnPEV3-vU

אין תגובות: