יום שישי, 6 בינואר 2012

חסד ואמת

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,

כאשר יעקב מבקש מיוסף להביא אותו לקבורה בקברי אבותיו, ולא במצרים, הוא בוחר להשתמש במילים "חסד" ו"אמת".

מושגים אלו מעלים שאלה משמעותית: לחסד יש קונוטציה של מעשה שאינני "חייב" לעשותו; על האמת, שהיא "קשוחה", ניתן לסמוך.

האם יש מתח או סתירה בין החסד לאמת? או שמא משלימים הם אחד את השני?

האם "עולם חסד יבנה" היא משאלה ריאלית או אוטופית כבסיס לחזון חברתי?

שבת שלום לכולכם


Dear Family and Friends,

Two concepts are used by Jaacov when he asks his son Joseph to burry him in the land of his Fathers, and not in Egypt; "Hessed" and "Emeth".

Should these notions be translated as "kindness" and "truth"? Or, is 'Emeth" faithfulness?

Actually, this linguistic dilemma raises a more meaningful question: Hessed seems to be something that you are not forced to do, and Emeth sound like something you can rely upon. So, is Emeth in contradiction with Hessed? Or is it a complementary attribute? Can a society, a world, rely on kindness as such, or will it be possible some day?.

Shabbat Shalom to all,


אין תגובות: