יום שישי, 20 בינואר 2012

כבד פה וכבד שלום

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

משה רבנו מכנה עצמו "כבד פה וכבד לשון"; מהי משמעותן של אותן מילים? האם, כפי שנהוג לחשוב, הוא גימגם? האם השפה המצרית לא היתה שגורה בפיו? האם היה חסר ביטחון?

מכל מקום, אולי מלמד אותנו הדבר שאיכותו של מנהיג אינה תלויה ברטוריקה שלו ואולי חוסר שלמות עשויה לעודד צניעות ואינטרוספקציה.

שבת שלום לכולכם
Dear Family and Friends,

There are different interpretations about the Moshe's speech problem; did he stutter? was it a problem of fluency in the Egyptian language? Did he feel insecure?

In any case, this may teach us that the quality of a leader doesn't depend on his eloquence, and there are good chances that some imperfection may improve modesty and introspection.

Shabbat Shalom to all


אין תגובות: