יום שישי, 8 בינואר 2021

משה ומשוי - גורל וייעוד

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים, ספר שמות מתחיל את סיפורו של משה ובעצם מספר לנו שמשה נולד בזכותן של כמה נשים, שלא נכנעו לגזירותיו של פרעה ולייאוש. אחת מנשים אלו היא בתה של פרעה שהצילה וגידלה את משה ונתנה לו את שמו. התורה מספרת לנו: "ותקרא שמו משה, כי מן המים משיתיהו". פרשנים  התייחסו באופנים שונים לשאלה המתבקשת:  אם חלקו השני של הפסוק אמור לתת משמעות לשם, הרי נכון היה לקרוא לו "משוי" ולא משה. חשבתי, בעקבות הרש"ר הירש שמשה גדל עם החוויה שהוא ניצל בזכות אומץ ליבן של בת פרעה, אחות ואמו וחוויה זו היוותה עבורו צו אתי, ולכן אין זה פלא שמיד לאחר מכן מספרת לנו התורה על "יציאתו לשטח" והצלת הנרדף והושעת בנות יתרו המדייני. אולי מלמד אותנו המקרא שעצם היותינו ניצולים מזמין אותנו לא להתקרבן אלא להיות אחראים כלפי כל מי שנרדף. שבת של שלום,בריאות, תקווה ואחריותפנחס, ציפי ובני משפחתםhttp://pinchaspeace blogspot.comמשה בתיבה (דומם שטה) ביצוע: יפה ירקוניhttps://www.youtube.com/watch?v=nHza6HL2aoI זכרתי לך חסד נעורייך https://www.youtube.com/watch?v=rndddb6_fkI Dear Familyand Friends, An indeedso, tomorrow we'll read about the "new King of Egypt"who convinced his people that the ethnic minority (in this case: the Childrenof Israel,our forefathers) are a threat to the Egyptians.The Book ofShemoth (Exodus) will teach us how things went on and what price the Egyptianspaid for oppressing this minority.Maybe thisteaches us that defining and perceiving the other, the stranger as a threatbecomes a self fulfilling prophecy.ShabbatShalom to all,Pinchas,Tzippie and Familyhttp://pinchaspeace blogspot.comמשה בתיבה (דומם שטה) ביצוע: יפה ירקוניhttps://www.youtube.com/watch?v=nHza6HL2aoI זכרתי לך חסד נעורייך https://www.youtube.com/watch?v=rndddb6_fkI

אין תגובות: