יום שישי, 22 ביולי 2016

קנאות ומאבק על זכויות - the precursors of feminism

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר, בפרשת "פינחס", נקרא את  סוף סיפור מעשה הקנאות של פינחס וגם את סיפורן של בנות צלפחד, שדרשו באומץ רב את זכות הירושה על נחלת  אביהן. הקב"ה תמך בדרישתן המוצדקת, למרות שלא היה תקדים לכך שבנות ירשו את אביהן. בקריאה פשוטה, זוכה  מעשה הקנאות של פינחס לשבחים ול"ברית שלום". לעומת זאת חז"ל (בבלי סנהדרין פב, ע"א וביתר שאת ירושלמי סנהדרין מח, ע"ב) ופרשני המקרא מביעים הסתייגויות שונות מהמעשה, ובוודאי אינם ממליצים על קנאות. חלקם, דוגמת הנצי"ב ובעל פירוש "תורה תמימה" אף מזהירים מפני  מניעים פסולים ומפני  השלכות הרסניות  של קנאות. לעומת זאת, התורה עצמה מצדיקה את פנייתן ה"חצופה" של בנות צלפחד, המערערות על הסדר הקיים ותובעות את זכויותיהן. קנאות אינה מצטמצמת למעשים, גם מילים של זלזול והשפלה יכולות לפגוע; אך, הן אולי יכולות לעורר הזדהות עם הנרדפים וליצור תנועה של אהבת חינם וחמלה.     
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

 ובי"ז בתמוז, נשברו הלוחות הראשונות
"אין דבר שלם יותר מלב שבור"  וגם "לוחות ושברילוחות מונחים בארון"
נעמי שמר כתבה  ושרה
https://www.youtube.com/watch?v=idxeAB4kNVI Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read an interesting story about the 5 daughters of Tzelofchad, who were audacious enough to claim the right of inheritance. G-d was on their side, although there was no precedent of women inheriting land. Even more interesting is the fact that Tzelofchad  died "because of his sins". Maybe this teaches us that innocent children (male or female) shouldn't be punished because of their father's misdeeds.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family

https://www.youtube.com/watch?v=idxeAB4kNVI 

אין תגובות: