יום שישי, 15 ביולי 2016

טקסט וסובטקסט - Text and Subtext

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
יש פרשת השבוע ויש גם "פרשת השבוע" ולעתים מעניין להתבונן בקשר ביניהם.
בלעם(הקוסם, הנביא) הוזמן ע"י בלק כדי לקלל את ישראל, וראו זה פלא: קללתו הפכה לברכה, כי בלעם הזהיר את בלק ואמר שיוכל רק לומר את מה שהאל ישים בפיו. חכמים (מסכת סנהדרין קה, ע"ב) הבינו מתוך ה"ברכות" את כוונותיו המקוריות של בלעם: 
"אמר רבי יוחנן: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו ביקש לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות 'מה טובו אהליך יעקב ' לא תשרה שכינה עליהם 'ומשכנותיך ישראל'  וכו'"
יש "טקסט" ויש "סובטקסט"; קללה יכולה להפוך כברכה, או להיראות כברכה, וברכה יכולה להיפך לקללה, חלילה. אין ספק  שהרב גורן, בתפקידו כרב צבאי ראשי, יצר תשתית המאפשרת לכל חייל שומר מצוות לשרת בצה"ל וזוהי ברכה. אך, לצערנו, התבטאויות מסוימות של רבנים אינן מוסיפות ברכה וכבוד לתורה.
שבת של שלום, של ברכה
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com 
https://www.youtube.com/watch?v=6Wo087SSCSA 

Dear Family and Friends,
Balak asked Bil'am to "curse" the People of Israel. Bil'am replied that he could only convey G-d's words and so, instead of cursing, the "curses" became "blessings". Our Sages (Sanhedrin 105B) read the subtext of these blessings and understood every blessing as a curse. Maybe this reflects the potential of curses to become blessings and the opposite.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com     

 https://www.youtube.com/watch?v=6Wo087SSCSA

אין תגובות: