יום שישי, 29 ביולי 2016

מה אנחנו רואים?

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים

בהפטרה שנקרא מחר (ירמיהו א), פונה ה' אל ירמיהו ושואל אותו: מה אתה רואה, ירמיהו?
הראייה מתחילה מחווייה חזותית, ובעקבות אותה חוויה חושית, מתאפשרת התבוננות על המשמעות של אותה חווייה.
הפטרה זו היא הראשונה מבין שלוש ההפטרות המכונות "תלתא (שלוש)דפורענותא".שנוהגים לקרוא בשבתות בין יז בתמוז לט' באב. ואולי בא הדבר לללמדנו שהיכולת לזהות סימנים של פורענות  בעוד מועד לצד התקווה והאמונה שפורענות זו תבוא לקצה היא הראייה שיש בה השראה. מה אנחנו רואים?
שבת שלום, שבת של תקווה
פנחס, ציפי ובני משפחתם 
http://pinchaspeace.blogspot.com  

  https://www.youtube.com/watch?v=PW-BAe2w2zw 


-- 

אין תגובות: