יום שישי, 14 באוקטובר 2016

לזכור את ימי הרעה בימי הטובה - A Holiday encouraging perspective and humility

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
במורה נבוכים כותב הרמב"ם שאנו מצווים לשבת בסוכה במהלך חג הסוכות "כדי שיהא זוכר את ימי הרעה בימי הטובה". דומני שמשמעות הרעיון היא מצד אחד להבין ששום דבר אינו מובן מאליו ואולי מאידך גיסא הזיכרון הזה אמור להזכיר לנו איך הרגשנו במצב מדברי, ולפתח  בנו ענווה ואמפתיה כלפי מי שהיום נמצא "בימי הרעה". לעומת זאת, יתכן שזיכרון "ימי הטובה בימי הרעה" נועד לחזק אצלנו את התקווה שיחזרו "ימי הטובה" ואולי בפרשת האזינו נרמז הדבר באמצעות 3 מילים : "זכור ימות עולם".   

 שבת שלום, חג שמח ומועדים לשמחה לכולכם
ציפי ופנחס לייזר ומשפחתם
ולכבוד חג הסוכות: שלומית בונה סוכה

 https://www.youtube.com/watch?v=zpFGk2nz_-A 

Dear Family and Friends,
On Rosh HaShana the World and all its inhabitants are on trial; Yom Kippur is a unique occasion of Reflection, Repentance, Mercy,  Purificationand Renewal . At Sukkot, we are dealing with our more specific national narrative; it's all about 40 years of uncertainty in the desert, challenging our faith and illustrating the long way and journey between liberation from slavery and the Promised Land. Even more: on Sukkot, we are worried about the amount of rain we'll have during the year; even the Promised Land isn't guaranteed and cannot be taken for granted. We have to remember the Desert as an expression of humility and an antidote against hubris and possessiveness.
 Shabbat Shalom, Chag Sameach to all of you.
Pinchas, Tzippie and Family 
  https://www.youtube.com/watch?v=zpFGk2nz_-A 

אין תגובות: