יום שישי, 1 במאי 2015

ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ - Aristocracy vs. Meritocracy

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, בתחילת פרשת אמור, נקרא על הלכות מיוחדות לכהנים בענייני טומאה וטהרה, נישואין ועוד. הלכות אלו חלות בחלקן עד היום, אם כי אין למעשה למעמד הכהונה משמעות ממשית, כפי שהיה בתקופת בית המקדש. למעשה, כבר קבעו חכמי המשנה: "ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ" וההנהגה הרוחנית כבר לא היתה עניין של "ייחוס" משפחתי, כי גם חכמים  שלא נולדו למשפחות יהודיות כמו  רבי עקיבא ושמעיה ואבטליון זכו לגדולה. האם משמעות הדבר שכל אדם יכול,בזכות השקעתו ומאמציו, ולא בזכות המשפחה בה נולד, ליהפך לבעל השפעה? האם משמעות הדבר שיש לחשוב היטב על משמעות הכמיהה לבניין בית המקדש ולהחזרת הכהנים לעבודתם ולמעמדם?האם ניתן להעלות הייררכיה רוחנית  העוברת מאב לבן? 
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
Http://pinchaspeace.blogspot.com Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read about Laws concerning Kohanim, Priests. Our Sages established a different hierarchy : Talmidei Hachamim (Torah Scholars) have priority over High Priests if they aren't learned.
Are we talking about society going from aristocracy by birth towards meritocracy by individual endeavour?
Shabbat Shalom to all
Pinchas,Tzippie and family
http://pinchaspeace.blogspot.com 


אין תגובות: