יום שישי, 11 בנובמבר 2016

ימים קשים, אבל מעט מן האור... Lot and Avraham

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

בשבת שעברה פגשנו את נוח, ומחר ניפגש לראשונה עם אברהם, שהוזכר אמנם בפרשת נח, אבל רק ב-3 הפרשות הבאות הוא הופך להיות הגיבור, הדמות המרכזית, ה"אב" של כולנו.
דומני שנח , - "צדיק בדורותיו" , עם שני הפירושים הידועים - הוא אב-טיפוס לכל מי שבמצב של חברה מקולקלת ומושחתת, שומע קול אלהי האומר לו : לך תסתגר בתוך תיבה, תציל את עצמך ואת משפחתך ותבנה משהו חדש, ונח מציית, אינו מתווכח. אברהם לעומת זאת אינו נָח, הוא שומע קול אלהי האומר לו : "לך לך" והוגים חסידיים פירשו את הדבר לאו דווקא כיציאה ממקום במרחב, אלא כ"לך לך אל עצמך, אל הייעוד שלך"; ואברהם גם אינו מקבל בצורה עיוורת את רצון האל להרוס את סדום ואת כל יושביה.  נּח שנָח ואינו נאבק איננו אבי האומה. יתכן שפרשות אלו באות ללמד אותנו שלעתים, כאשר אדם או קבוצה של אנשים מרגישים שהארץ או החברה שלהם מושחתת וחוטאת לייעוד של עשיית צדק ומשפט, יש דרך "נוחה" והיא להסתגר, אך הדרך המומלצת היא "לך לך", לא לוותר, להיאבק, לא להתייאש. מעט מן האור ידחה הרבה מן החושך, גם בארה"ב, גם אצלנו, וגם בכל העולם.
שבת של שלום, של אור , ושל תקווה
פנחס, ציפי ובני משפחתם

http://pinchaspeace.blogspot.com  
ולזכרו של  לאונרד כהן, אדם יקר, שלא וויתר על מאבק, , שהלך לעולמו היום, כמה משיריו:

 https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q
--  https://www.youtube.com/watch?v=v0nmHymgM7Y
https://www.youtube.com/watch?v=n7lg6kL1Bb0
Dear Family and Friends,
Rashi, following the Midrash, interprets the conflict between Lot and Abraham as an ideological-moral conflict; can G-d's Promise of the Land be realized unilaterally and immediately, although there is still another people living in the Land.
After they separated, Lot landed in Sedom.
Maybe this teaches us that the inability of delaying gratification leads almost inevitably to a sodomic culture of selfishness, ethnocentrism and cruelty. I guess that here is no need to explain about the danger of a society going in that direction, anywhere in the world
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie,and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com  
ולזכרו של  לאונרד כהן, אדם יקר, שלא וויתר על מאבק, , שהלך לעולמו היום, כמה משיריו:
Leonard Cohen, of Blessed Memory: 
 https://www.youtube.com/watch?v=YrLk4vdY28Q
--  https://www.youtube.com/watch?v=v0nmHymgM7Y
https://www.youtube.com/watch?v=n7lg6kL1Bb0

אין תגובות: