יום חמישי, 17 בנובמבר 2016

השופט כל הארץ לא יעשה משפט?Divine Voice and Moral Responsibility

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
ה' קשוב לזעקת סדום -כלומר לזעקת העשוקים אשר בסדום -  ומזמין את אברהם ל"לימוד בחברותא" לפני שהוא חורץ את גורלה של סדום ואת גורל תושביה. ואברהם, שהבין שכוונת ה' היא להחריב את סדום על יושביה, מתווכח, ומתקומם נגד   הענישה הקולקטיבית ואפילו מביא את האל לקבל את האפשרות שעשרה צדיקים יצילו את העיר וימנעו את הריסתה. יש ההמדייקים בלשון "צדיקים בתוך  העיר" ;כלומר לא מספיק שתהיה כמות של אנשים לא מושחתים בעיר, אם הם מנותקים ומתבודדים, אלא אנשים המוכנים למחות על העוולות שבעיר. 
ואולי שופטי בית המשפט העליון (מנחם בגין: "יש שופטים בירושלים") ולוחמי זכויות אדם הם אותם צדיקים המצילים את חברתנו מכיליון מוסרי?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם 
אאמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום...
https://www.youtube.com/watch?v=P95JDT3UPzc 

-- 
Dear Family and Friends,

Tomorrow we'll read about 3 very tragic stories; the destruction of Sedom, the expulsion of Yishmael and Akedat Yitzhak.
When G!d announced Abraham that Sedom will be destroyed, he argued and said: "Shall the whole world's Judge not act justly?!"
But, when he heard G!d telling him to listen to Sarah and expulse Yishmael or to sacrifice Yitzhak, he complied with what he perceived as G!d's voice.
Does that teach us something about the necessity to assume responsibility and distinguish between what we consider to be Divine voices; we cannot avoid being morally responsible for our deeds.
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
...אאמינה גם בעתיד, אף אם ירחק זה היום..
https://www.youtube.com/watch?v=P95JDT3UPzc 

אין תגובות: