יום שישי, 22 בפברואר 2013

המשכן ועמלק


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בקריאת התורה מחר, יהיה שילוב מעניין בין הציוויים הקשורים למשכן, לבגדי כהונה ולכל התשתית העשויה להנכיח אלוהות בעולם ובחברה  לבין המפטיר בו אנו מצווים "למחות את זכר עמלק". שילוב זה אינו נדיר ואולי הוא בא ללמדנו שאין אפשרות לנוכחות אלוהית בעולם, בחברה ובקרבנו מבלי שנסלק מתוכנו כל רוע, כל נטיה עמלקית של פגיעה בחלש.
שבת שלום ופורים שמח לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתםDear Family and Friends,
Tomorrow, the Torah reading combines the regular section of Tetzave with the rulings concerning the Sanctuary, garments of the Cohanim etc, which is the "infrastructure" of Divine Presence in the world and in society and the short piece in which we learn that we have to eradicate Amalek's memory. Maybe this combination teaches us that there is possibility of Divine Presence in the world, in our society and in ourselves if we don't eradicate all "amalekism", all evil, all tendency of oppressing the weak and vulnerable within us.
Shabbat Shalom and Purim Sameach to all,
Pinchas, Tzippie and Familyאין תגובות: