יום שישי, 1 בפברואר 2013

מה שמע יתרו - מה מזיז אותנו?


לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים
יתרו, חותנו של משה רבנו, מגיע אל משה ואף משמש לו יועץ ארגוני. לפי פשוטו של מקרא, הוא בא להחזיר את צפורה, אשת משה, שלא היתה שותפה ליציאת מצרים, אלא נשארה עם שני ילדיה אצל הוריה.
אך חכמים התייחסו למילים הראשונות של הפרשה "וישמע יתרו" והציעו פירושים שונים לאירוע שהניע את יתרו לבוא (קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, מתן תורה) ובעצם רוצים אולי ללמדנו כל אחד מאיתנו הוא מעין יתרו; לעתים מה שמזיז אותנו מהמקום השגרתי בו אנחנו נמצאים הוא ההזדהות עם החלש, כאשר מישהו חזק ממנו מתקיף אותו או מתעלל בו; לפעמים אירוע יוצא דופן המשנה סדרי בראשית, או תחושה של אמת גדולה הנגלית לעינינו או לתודעתנו.
שבת שלום של גילויים ותובנות 
פנחס, ציפי ומשפחתם

---------


Dear Family and Friends,
Our Sages and Commentators differ about the timing of Yitro's arrival; before or after the Revelation on Mount Sinai.
If he arrived after that Event, that's probably what influenced his joining the Sons of Israel; if he arrived before that Event, maybe this means that it was important for him to be with us.
This raises many important issues and questions about Proselytism  and Conversion, or about any serious commitment; are the motivations emotional, philosophical, social?
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family.

.

אין תגובות: