יום שישי, 8 בפברואר 2013

התגלות כאן על פני האדמה


לבני משפחתנו, ,. חברותינו וחברינו היקרים,
בשבוע שעבר קראנו על מעמד הר סיני, אירוע דררמטי וספקטקולרי של התגלות. מחר, בפרשת משפטים, נקרא על הסדרת חיי היום יום בין בני אדם -מערכת משפטית , שלילת העבדות ואחריות האדם כלפי זולתו. ואולי בא הדבר ללמדנו שההתתגלות האמיתית היא זו שמוצאת את ביטוייה כאן, על פני האדמה, ביחסים בין בני אדם שנבראו בצלם.
שבת שלום לכולכם.
פנחס, ציפי ומשפחתםDear Family and Friends,
Last week we read about the spectacular event of the Revelation on Mount Sinai. Tomorrow, the Torah section we'll read deals with everyday prosaic issues like  regulation of relations between people. Maybe this teaches us that the real and meaningful Revelation happens here, on earth, when people and nations are able to run a society, based on justice and empathy.
Shabbat Shalom
Pinchas, Tzippie and Family  

אין תגובות: