יום חמישי, 24 במרץ 2016

מגילת אסתר כטקסט של התנגדות אמיצה לסדר הקיים - The Hidden God

לבני משפחתנו, לחברותינו ולחברינו היקרים,

כידוע, מגילת אסתר היא ספר ש'אין בו אלוהים' – בניגוד לרוב רובם של כתבי הקודש, שמו של הקב"ה אינו מופיע בו.
בספר זה האל מסתיר את פניו ונותן לבני אדם לנהל את חייהם ואת מאבקיהם ללא התערבותו. ואולי גם החלק האלוהי באדם מסתתר ונרמז בו בין היתר ע"י נכונותה של אסתר, גיבורת הספר, לסכן את מעמדה ואת חייה כדי להציל את בני עמה.
אולי החלק האלוהי הוא האומץ לסכן נוחות ומעמד כדי להגן על החלש והנרדף מפני העריצות השלטונית.
שבת שלום ופורים שמח לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם

האל המסתתר - בקישור הבא


 https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox?compose=153a945e0f39d42c
  

Dear Family and Friends,

G!d's name doesn't appear in Megillat Esther; It’s a "godless" book, unlike most books of the Bible.
In this book, G!d hides his face and doesn't interfere in human affairs and conflicts.
 Maybe this book generally lacks "divine" parts of men, with the exception of some hints; Esther is prepared to sacrifice her status and her life, in order to save her people.
Maybe the "divine" part (G!d's image) of human beings resides in our readiness to endanger our personal comfort in order to protect the persecuted and discriminated people.
Shabbat Shalom and Happy Purim to all,
Pinchas, Tzippie and Family


The Hidden G-d in the following link: 

-- https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox?compose=153a945e0f39d42c

אין תגובות: