יום שישי, 8 באפריל 2016

לידה, התחדשות וחירות Romantic Holiness

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר נקרא מתוך 3 ספרי תורה; את פרשת השבוע (תזריע) , את הקריאה לראש חודש ואת המפטיר לפרשת "החודש" מתוך ספר שלישי.
הפרשה מתחילה במילים :"אשה כי תזריע וילדה זכר" - במובן מסוים, בראש חודש "נולד"הירח מחדש ופרשת החודש ,המתחילה במילים "החודש הזה לכם ראש חדשים" ,עוסקת בלידה של עם היוצא מעבדות  לחירות.
בכל לידה יש חיים, יש התחדשות, יש סיכוי לחירות ולעצמאות, אך יש בה סכנות ואתגרים; תינוק שנולד מתחיל בשלב מסוים להיות אחראי על התחדשותו, חירותו והתפתחותו. הדבר נכון גם עבור קבוצות ועמים. 
דומני שהאתגר שלנו כחברה שזכתה לחירות ולעצמאות היא להכיר בזכות הטבעית של כל אדם וכל עם לחירות ולעצמאות ולכבד זכות זו. ולוואי שנצליח להתמודד עם אתגר זה.
שבת של שלום וחודש של התחדשות לכולנו.
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

The English text is not identical to the Hebrew. 
Dear Family and Friends,

Tomorrow we'll read about various forms of impurity. According to Rambam (Maimonides), the concept of impurity is related to the necessity of keeping people away as much as possible from the Sanctuary, since Holiness requires Distance.
 Maybe this teaches us that Holiness cannot be easily accessible; otherwise it could be taken for granted. A certain degree of "romanticism" is needed; there has to be something  left to dream about.
Shabbat Shalom  and  Hodesh Tov  to all.
 Pinchas, Tzippie  and Children


Inline image 1פשבן

אין תגובות: