יום שלישי, 7 ביוני 2011

התגלות בחיי היום יום


שלושה מוטיבים מאפיינים את חג השבועות; השם המקראי (יום הביכורים, חג הקציר) מתייחס לרובד החלקאי ולטבע; במסורת החכמים ההפכה להיות דומיננטית, מכונה החג "זמן מתן תורתנו", ומתייחס אם כך למימד ההתגלות; בנוסף, הפכה מגילת רות, המספר סיפור של אשיה זרה, מואביה, שהצטרפה לעם היהודי וגם הפכה להיות סבתא רבה של דויד המלך.

אולי בא הדבר ללמדנו שרוחניותה של חברה ומוסריותה אינן מוגדרות על ידי אירוע היסטורי חד-פעמי, אפילו דרמטי וחשוב ביותר, אלא אולי גם ואפילו בעיקר על ידי יחסים תקינים ונדיבים בין בני אדם בחיי היום יום.

חג שמח לכולכםDear Family and Friendsמשמאל לימין,

Three different narratives are part of Shavuot; one of them is related to nature and agriculture (Hag Hakatzir; Yom Habbikurim), another one is related to the most important Event in Jewish History (Matan Torah), and another one to a story of a foreign woman (Ruth), who became part of the Jewish people and even, after 3 generations gave birth to King David.

Maybe it teaches us that the moral and spiritual level of a society isn't defined and conditioned only by Spectacular Historic Events, but also, and maybe even mainly by generous human relations in every day life.

Hag Sameach to all,

--
פשבן

אין תגובות: