יום שישי, 10 ביוני 2011

המן כמטאפורה למסע


מחר נקרא בין היתר על ה"מן", ה"לחם מן השמים", ממנו ניזונו בני ישראל במדבר. ואולי הלחם המיוחד הזה הוא מטאפורה לכל מסע במדבר או לכל מסע בכלל; אנשים שונים חווים את אותם אירועים באופן ייחודי, גם אם "אובייקטיבית" מדובר באותם אירועים; איננו שולטים תמיד בדברים הקורים לנו בחיים, אך יש לנו את החירות "לטעום" אותם באופן שונה ולתת להם את המשמעות שאנו בוחרים עבורם.

שבת שלום לכולכם



Tomorrow, we'll read about the Manna, the "Bread from Heaven". Maybe that special food of the desert is a metaphor of any journey in the desert, or of any journey; people have their own individual experience, even if the events they were exposed to are identical; we don’t control the events of our life, but we are free to "taste" them differently and to decide about their meaning.

Shabbat Shalom to all

אין תגובות: