יום שישי, 16 בפברואר 2018

המשכן שבלב ובחברה -Immanent Transcencendence

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
איך לומר זאת? החיים מורכבים. האוויר הצלול והנקי  כאן בירושלים ההתעוררות היפה של חלק מהציבור נגד השחיתות ונגד גירוש מבקשי המקלט , לעומת דברים לא כ"כ נקיים, לבנים ויפים (ואני משתדל לשמור על שפה נקיה...) בסביבת  ראש הממשלה, בחלקים מהעולם הדתי-תורני,  ובשלטון, מהווים המחשה של  מורכבות חיינו. מה, אם כן,  נותר לעשות? אולי להתבונן בפרשת תרומה שנקרא מחר, בה אנו מצווים לבנות "משכן" בתוכנו, כלומר מקום בו יש אפשרות להתחבר לכל מה שמעבר למיידי, לשחור, למכוער, אך יש לזכור שאי אפשר לנתק את בניית ה"משכן" מבנייתה של חברה מתוקנת, דהיינו מפרשת משפטים, בה אני מצווים על כינונה של חברה צודקת וחומלת, בה כדוגמת הכרובים במשכן, מסתכלים אנו איש אל רעהו "פנים אל פנים". 
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com


המשכן שבלב - ביני לנדאו

https://www.youtube.com/watch?v=pzf2i2UbEdE
Dear Family and Friends,

.
Tomorrow, we'll read about the "Mishkan", the temporary and "portable" Sanctuary the Israelites built during their journey in the Desert. Some commentators interpret the Commandment "And they shall make me a Temple- so that I may dwell among them." as an universal imperative, not related to history or geography.
So, how is each of us supposed to build a "Sanctuary" and where?
Maybe this teaches us that we have to open ourselves to "transcendence within immanence", which means also to be receptive to the beauty of nature, to the tears smiles, handshakes of every human being, since all human beings were created in G-d's image.  
Shabbat Shalom
Pinchas, Tzippie, and Family


המשכן שבלב - ביני לנדאו

https://www.youtube.com/watch?v=pzf2i2UbEdEShabbat Shalom from the Leiser family

------

אין תגובות: