יום חמישי, 13 ביולי 2017

קנאות גברית וצדק נשי On Feminine Justice

מחר, בפרשת "פינחס", נקרא  שני סיפורים מעניינים; על פינחס, נכדו של אהרון, הקנאי, שעקף את "הממסד" והרג את כזבי וזמרי. המקרא מספר לנו שהוא עצר את המגפה וזכה ל"ברית שלום". התייחסות חכמי התלמוד לקנאות מורכבת ומסוייגת יותר. הנצי"ב מוולוז'ין מזהיר מפני מניעים לא טהורים במעשי קנאות וגם דואג מפני השפעת האלימות על נפש האדם.   לעומת זאת, דרישת  בנות צלפחד,  בניגוד ל"הלכה" המקובלת את זכות הירושה על נחלת אביהן, זכתה לתמיכת  הקב"ה, למרות שלא היה תקדים לכך שבנות ירשו את אביהן. 
האם ניתן ללמוד מזה שהאל  מאשר פריצת דרך נשית מוצדקת, המהווה תקדים "הלכתי" המתקן מצב מעוות לעומת קנאות, שאינה יכולה לשמש תקדים לשום דבר?
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם


זכרתי לך חסד נעורייך (ירמיהו פרק ב, סיום ההפטרה )

  https://www.youtube.com/watch?v=mKQ9-h2s9Ic 

Dear Family and Friends,
Tomorrow we'll read an interesting story about the 5 daughters of Tzelofchad, who were audacious enough to claim the right of inheritance. G-d was on their side, although there was no precedent of women inheriting land. Even more interesting is the fact that Tzelofchad  died "because of his sins". Maybe this teaches us that innocent children (male or female) shouldn't be punished because of their father's misdeeds.
Shabbat Shalom to all
Pinchas, Tzippie and Family

--( זכרתי לך חסד נעורייך (ירמיהו פרק ב, סיום ההפטרה 

  https://www.youtube.com/watch?v=mKQ9-h2s9Ic 

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

לא הבנתי את המסקנה שלך.
פנחס היה קנאי - וזכה לברית ה' ואף עצר את המגיפה.
בנות צלופחד ביקשו בקשה 'בניגוד להלכה' לכאורה, ונענו בחיוב.
יש כאן שני מקרים שבהם נראה לנו בהתחלה שהמעשה שלילי, אך לבסוף ניתן להסיק כי הוא חיובי (ע"פ תגובת ה').

למה המסקנה שלך היא שמעשה פנחס הוא רע (גברים זה פיכסה) בעוד מעשה בנות צלופחד טוב (האשה תמיד צודקת)?!
מאיפה זה הגיע? לזה את קוראת פמניזם?!
במקום להבין את התורה ולהסיק ממנה מסקנות לחיים שלנו, את בוחרת בעצמך את המסקנות שבא לך, ואז מכופפת את דברי התורה כדי שיתאימו לדעתך..
בזבוז של כשרון ועומק.
חבל.