יום רביעי, 1 במרץ 2017

קדושה אנושית - ,Not in Heaven

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
רבי ישעיהו הורוביץ (השל"ה - שני לוחות הברית) , דייק,  כמו רבים לפניו, בלשון הציווי בפרשת המשכן הראשונה (תרומה) שנקרא השבת.
נאמר : ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכםכלומר: האל שוכן בתוך ישראל, ולא בבניין
ומכאן מסיק השל"ה שמצווה זו מחייבת כל אחת ואחד מאיתנו בכל עת, בלי קשר לקיומו של מבנה כזה או אחר. ואולי משמעות ה"מקדש" שעלינו לבנות בתוך עצמנו ובתוך חברתנו היא: להנכיח ולהעצים חלקים טרנסצנדנטיים (אלוהיים, למי שאמון על השפה הזאת) המבטאים  חמלה, אמפתיה -כל דבר שהוא מעבר לאנוכי ולתועלתני ומכוון לאחר.
שבת שלום וחודש טוב לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם

בלבבי משכן אבנה
-- 
Dear Family and Friends,

Tomorrow, we'll read about the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.
This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven.
Shabbat Shalom and Hodesh Tov  to all,
Pinchas, Tzippie and Family
בלבבי משכן אבנה

אין תגובות: