יום שישי, 31 במרץ 2017

קריאה, הקשבה ודיבור Listeninng and Communication

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
מחר, נתחיל לקרוא בספר "ויקרא". ובתחילת הספר כתוב: ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו. רש"י, בעקבות מדרש התנאים ספרא (תורת כהנים), מפרש את סגנון המיוחד הזה כתופעה כללית, וכך לשונו: "לכל דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה לשון חבה."
ואולי ה"הקריאה" לפני ה"דיבור" באה לברר את הנכונות להקשיב ולדבר. יתכן שלפני הדיבור, יש צורך ביצירת אווירה מתאימה המאפשרת את הדיבור. אי אפשר לכפות דיבור.
שבת שלום לכולכם
פנחס, ציפי ובני משפחתם
http://pinchaspeace.blogspot.com

מחיתי כעב פשעיך  (מתוך ההפטרה - ישעיהו מג, כב)
https://www.youtube.com/watch?v=GfVZfmj8PXg

-- Dear Family and Friends
This Shabbat, we'll start reading a new Book . Vayikra.
The Book starts with he word "Vayikra" = and [HE] called Moshe and spoke with him.
Maybe this teaches us that when we want to start communicating with another person we have to establish an atmosphere of "listening" and this can only happening if we are listening to our partner. We cannot expect anybody to listen to us, if we don't listen. I guess this happens between individuals as well as between groups or nations.
Shabbat Shalom to All 
Pinchas, Tzippie and Family
http://pinchaspeace.blogspot.com

מחיתי כעב פשעיך  (מתוך ההפטרה - ישעיהו מג, כב)
https://www.youtube.com/watch?v=GfVZfmj8PXg

אין תגובות: