יום שישי, 4 בפברואר 2011

המשכן האנושי

מחר נקרא על המשכן, ה"מקדש" הזמני שהקימו בני ישראל במדבר.

הקמת המשכן (וגם בשלב מאוחר יותר בית המקדש) מעלה שאלה קשה: האם ניתן לצמצם את האלוהות במרחב, בממדים אנושיים?

ואולי דווקא מכיוון שאי אפשר, עלינו ליצור מימד רוחני טרנצנדנטי בתוך עצמנו וביחסינו עם אחרים, כי "לא בשמים היא".

שבת שלום לכולכם



Tomorrow, we'll read about the Tabernacle, the temporary Sanctuary of the Desert.

This raises the question about the possibility of confining Divine Providence into human dimensions, or maybe it challenges us to perceive and establish spirituality within ourselves and in our relationship with others, not in Heaven.

Shabbat Shalom to all,

אין תגובות: