יום שישי, 21 בנובמבר 2014

סכסוכים ארציים וסכסוכים "דתיים" - Earthly and Religious conflicts

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
בכל ספר בראשית – וגם בפרשת תולדות בה נקרא מחר על האחים התאומים יעקב ועשיו – יש סיפורים על קנאה ותחרות בין אחים, הנובעות מהעדפתם של ההורים או של אחד מההורים את אחד מהבנים.
בכל המקרים - יצחק וישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו - התפייסו האחים זה עם זה בסופו של דבר. רק קין והבל לא התפייסו, כי כאן ההפלייה והתחרות היתה קשורה  לאלהים; האם זה מלמד אותנו שתחושת היחס המועדף של אלהים, הקנאה והקנאות מקשות על הפיוס? האם הפיכת סכסוך ל"דתי" מחבלת בסיכויי השלום?
שבת שלום וחודש טוב  לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

  עוד על  פרשת תולדות
http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2008/11/normal-0-false-false-false_23.htm: 


Dear Family and Friends,
The entire Book of Bereishit tells us about rivalry between siblings due to one or both parents discriminating between them. Does the Torah tell us these stories in order to teach us that it's inevitable, that one of the children has to be "the Chosen" (it even starts when G!d prefers – at least that's the way Kain experiences it – Hevel's offer), or maybe t frustration, offence and rivalry engenders tragic conflicts, sometimes lasting for many generations, or maybe since despite of all rivalries, all brothers were able to reconcile; only the conflict between Kain andEar Hevel led to homicide. Thus that teach us that rivalry rooted in "religion" is more difficult to resolve?   
Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family

 More on Toldot: http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2014/11/diggings-and-signs.html 

אין תגובות: