יום שישי, 5 באוגוסט 2016

לסיום ספר במדבר - End of the Desert Episode

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,

מחר נסיים לקרוא את ספר במדבר ויש לקראת סוף ספר זה עיסוק ב"מה יהיה" כאשר בני ישראל יכנסו לארץ המובטחת.
כשמסתיים פרק, נשאלת השאלה: ומה עכשיו?
הקריאה בתורה היא מחזורית והמשך הסיפור ידוע.
ספר במדבר מסתיים בפרשת מסעי, בה בין היתר מתוארים המסעות שעברו בני ישראל עד הגיעם לירדן. לשמות התחנות השונות מעניק המדרש משמעויות סמליות, לכן, ניתן אולי לחשוב שבמקביל למסעות הקונקרטיים שכל אחד אוחת מאיתנו עובר בחייו,יש במקביל מסע פנימי אינסופי בה הארץ המובטחת נשארת תמיד, כמו המשיח, משהו שתמיד "יגיע".
שבת שלום לכולכם,
פנחס, ציפי ומשפחתם
לקריאה נוספת: 
http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2016/08/blog-post.html  
בפרשה יש שני "טעמים" נדירים; אחד מהם (קרני פרה מופיע רק בפרשת מסעי: קרני פרה), בקישור יש הקלטה של 3 הטעמים (קרני פרה, מרכא כפולה ושלשלת), לפי מנהג אשכנז

https://www.youtube.com/watch?v=LxkMwiEM7l4  
Dear Family and Friends,

Tomorrow we'll read the last section of Bamidbar and the generation who will enter the Land is already asking itself questions about "what will happen now?".
The Parasha (Torah section) we'll read tomorrow, among other topics, describes the journey the People of Israel followed until they rached the Jordan River. Our Sages interpret the names of the different milestones in a symbolic way. Maybe this means that each of us has both, a concrete, but also an internal journey to follow and the "Promised Land" is always, like the Messiah, an object of perpetuous longing.

Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family
More o this topic (in Hebrew):

http://pinchaspeace.blogspot.co.il/2016/08/blog-post.html   
Here is a link to 3 "rare" Taamey Mikra (Trop); one of them appears only in our Parasha:
https://www.youtube.com/watch?v=LxkMwiEM7l4 

פשבן

אין תגובות: