יום שישי, 4 באוגוסט 2017

שבר ותיקון -Destruction and Consolation

לבני משפחתנו, חברותינו וחברינו היקרים,
לפני כמה ימים, בתשעה באב,  היינו בתודעה של חורבן, שבר וקלקולים; המשנה במסכת תענית מונה מספר "אירועי שבר וחורבן" המקושרים לתשעה באב. אין ספק שהרשימה המובאת במשנה אינה שלמה; במהלך הדורות וגם בדורנו, לא יקשה על כל אחת ואחד מאיתנו לחשוב על מצבי שבר וחורבן  ברמה האישית, המשפחתית, הלאומית והכלל-אנושית.
אך, הלוח העברי מזמין אותנו, כמה ימים לאחר מכן ליום של פיוס, תיקון ונחמה, הוא יום חמישה עשר (טו) באב, המושווה במשנת  תענית ליום הכיפורים ועל שני ימים אלו אומרת המשנה: "לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים".
גם ההפטרה (ישעיהו מ) המתחילה במילים "נחמו, נחמו עמי" פותחת תהליך של התסתכלות מחדש על מציאות שהשתנתה. גם הפרשה, בה עדיין אנו שומעים את צערו וכאבו של משה רבנו על סיום תפקידו ועל כך שלא ייכנס לארץ כנען, מתנחם אולי משה בכך שהוא משאיר משהו ממנו (שמע ישראל ועשרת הדברות) שילווה את העם בהמשך הדרך.
ואולי יש כאן הזמנה לעבודה על פיוס, תיקון ונחמה בכל מישורי חיינו.
שבת שלום וחג תיקון שמח לכולכם
פנחס, ציפי ומשפחתם

נחמו, נחמו עמי (שלמה קרליבך)-

After Tish'a beAv,  a day of introspection about Destructive Processes, we'll soon meet Tu beAv, a day of Reconciliation, Consolation and Healling. The Mishna even compares Tu be'Av (the 15th of Av) to Yom Kippur and calls them both "Uncomparable Good and Happy Days".
The Haftara we'll read tomorrow (Isaia 40) starts with the words "Nachamu, Nachamu - Ami- Console, oh console , my people" and although Moshe feels sad about not entering the Promised Land, he knows that his Legacy will follow the people in all their journeys.
Maybe this incites us to look for opportunities of reconciliation, healing and consolation in our lives/
Shabbat Shalom and Happy Tu be'Av to all

Shabbat Shalom to all,
Pinchas, Tzippie and Family

נחמו, נחמו עמי (שלמה קרליבך)-

אין תגובות: